Закон про сільськогосподарську кооперацію №0856. Основні тези документа
Закон про сільськогосподарську кооперацію №0856. Основні тези документа

21 липня на позачерговому засіданні парламент ухвалив закон №0856 «Про сільськогосподарську кооперацію». Його розробляли депутати попереднього 8-го скликання та розглядали у профільному комітеті парламенту 9-го скликання. AgroPolit.com підготував опис основних тез документа й експертні оцінки закону.

Ініціатори законопроєкту депутати 8-го скликання: Олександр Бакуменко, Сергій Лабазюк, Вадим Івченко, Віктор Галасюк, Іван Мірошніченко, Петро Юрчишин, Валерій Давиденко, Микола Люшняк, Микола Кучер, Андрій Вадатурський, Сергій Хлань, Григорій Заболотний, Ігор Бриченко, Андрій Кіт, Василь Петьовка, Олег Кулініч, Валерій Лунченко, Валентин Дідич, Сергій Мартиняк, Михайло Головко,  Василь Гуляєв, Андрій Немировський.

Визначення с/г кооперативу

Сільськогосподарський кооператив – юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками с/г продукції і добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;

Сільськогосподарське кооперативне об’єднання – юридична особа, утворена с/г кооперативами, які об’єдналися добровільно. Сільськогосподарська кооперація – система с/г кооперативів та с/г кооперативних об’єднань.

Цілі с/г кооперації:

 • підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробників с/г продукції у сферах виробництва, переробки, заготівлі, закупівлі, зберігання, збуту, продажу с/г продукції, забезпечення засобами виробництва і матеріально-технічними ресурсами;
 • задоволення економічних, соціальних та інших потреб виробників с/г продукції на основі поєднання їхніх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів,  розвитку їхньої самоорганізації, самоуправління та самоконтролю, захист їхніх інтересів;
 • розвиток інфраструктури ринку с/г продукції;
 • створення умов для зниження витрат виробників с/г продукції за придбання необхідних ресурсів, здійсненні виробничої та іншої господарської діяльності;
 • збільшення доходів виробників с/г продукції.

Прибутки с/г кооперативу

Відповідно до закону, за вступу до кооперативу або під час його створення може бути визначений вступний внесок – майновий або грошовий поворотний чи неповоротний, розмір якого визначається статутом с/г кооперативу. Також передбачено внесення додаткового пайового внеску – добровільного грошового чи іншого майнового поворотного внеску, який вноситься членом с/г кооперативу.

Член кооперативу отримує дорадчий голос, який дає змогу представляти позицію на зборах, надавати зауваження та пропозиції та брати участь у голосуваннях на зборах.

Передбачено також, що так само, як кожен представник кооперативу має працювати на його розвиток, так відбувається розподіл прибутку кооперативу, пропорційно до участі представників, але також частина фінансового прибутку має спрямовуватися на розвиток с/г кооперативу та с/г кооперативного об’єднання. Механізм розподілу чистого фінансового результату (прибутку) с/г кооперативу (крім с/г кооперативів, які діють без мети одержання прибутку) зазначається у статуті кооперативу.

Основні види діяльності с/г кооперативу: виробництво с/г продукції, переробка, заготівля, закупівля, зберігання, збут, продаж, постачання засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів, сервісне обслуговування членів кооперативу, зокрема надання технологічних, транспортних, меліоративних, ремонтних, будівельних послуг, а також послуг з ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи, бухгалтерського обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування.

С/г кооператив може здійснювати діяльність з метою одержання прибутку або без мети одержання прибутку. Тоді, відповідно до ст. 133 Податкового кодексу України для неприбуткових організацій, кооператив звільняється від податків.

Читати до теми: Іван Чайківський назвав 4 переваги закону про кооперацію

С/г кооператив, який здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку, є неприбутковою організацією у разі, якщо його діяльність відповідає сукупності таких ознак:

 • кооператив не здійснює виробництва сільськогосподарської продукції і надає послуги тільки своїм членам;
 • кооператив не набуває право власності на с/г продукцію, що вироблена, вирощена, відгодована, виловлена або зібрана (заготовлена) його членами – виробниками сільськогосподарської продукції (власниками сільськогосподарської продукції, яка заготовлюється, переробляється, постачається, збувається (продається) таким кооперативом, є його члени.

 

С/г кооператив, який здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку, може надавати послуги, здійснювати операції, зокрема, закупівлю с/г продукції, постачання засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів, з особами, які не є членами або асоційованими членами с/г кооперативу, за умови, що сумарна вартість таких послуг та операцій не перевищує 20% виручки кооперативу за рік.

Створення с/г кооперативу

Закон передбачає, що кооператив може бути створений фізичними та юридичними особами, однак не менш як 3-ма засновниками, за рішенням установчих зборів.

Найменування кооперативу має містити слова «с/г кооператив» та може мати зазначення роду діяльності: виробничий, переробний, заготівельно-збутовий, постачальницький, сервісний, багатофункціональний. 

Читати до теми: Аграрії вимагають виділяти з бюджету на держпідтримку не менше 1% ВВП

У с/г кооперативі (окрім с/г кооперативу, який здійснює діяльність без мети одержання прибутку) може бути передбачене асоційоване членство. Асоційованим членом с/г кооперативу може бути будь-яка юридична або фізична особа (яка не є членом цього с/г кооперативу), що внесла пайовий внесок у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту такого кооперативу. Асоційований член має право дорадчого голосу на загальних зборах та одержує виплати на пай відповідно до правил, закладених у статуті кооперативу.

Органами управління сільськогосподарським кооперативом є:

 1. Вищий орган управління – загальні збори с/г кооперативу.
 2. Виконавчий орган – правління с/г кооперативу, яке очолює голова правління.
 3. Контрольний орган – ревізійна комісія.

Спостережна рада с/г кооперативу (у разі створення) здійснює контроль за додержанням статуту кооперативу та діяльністю виконавчого органу управління кооперативу.

Джерелами формування майна сільськогосподарського кооперативу є:

 • вступні та пайові (зокрема додаткові пайові) внески;
 • членські та цільові внески його членів;
 • кошти, які надходять від провадження господарської діяльності кооперативу;
 • кошти, які надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій, с/г кооперативних об’єднань, учасником яких він є;
 • субсидії (дотації), отримані з державних та місцевих бюджетів для підтримки с/г кооперативів, державних цільових фондів;
 • грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, гуманітарна допомога, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;
 • інші надходження, не заборонені законодавством.

Кооператив створює основний, пайовий, цільовий та резервний фонди зі своїх прибутків.

Державна підтримка с/г кооперативу

Державна підтримка с/г кооперативів здійснюється відповідно до державних та регіональних програм за рахунок державного і місцевих бюджетів у порядку, встановленому законом. Держава сприяє підготовці висококваліфікованих кадрів для системи с/г кооперації, розвитку мережі кооперативної освіти, проведенню наукових досліджень з питань с/г кооперації.

Законом передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, з метою ефективної реалізації державної політики підтримки с/г кооперації може заснувати агенцію сприяння розвитку с/г кооперації. Агенція є неприбутковою установою, що утворюється на засадах партнерства між державним, приватним і громадським секторами на підставі законів України.

Коментарі 

Роман Лещенко, голова Держгеокадастру

Закон спрощує умови господарської діяльності кооперативів, зокрема ведення бухгалтерії для кооперативів, приводить її термінологію до міжнародних норм. Створює умови, за яких малі підприємці, які об’єднаються в кооперативи, зможуть реально конкурувати з великими агрохолдингами.

Концентрувати великі партії товару і самостійно, без посередників, виходити на міжнародні ринки. Так само, як і працювати з великими торговими мережами, з чим зараз у маленьких фермерів є проблеми. Закон спрощує можливість співпраці всередині кооперативу, запроваджує державну підтримку тим, хто об’єднається. Це справді прогресивне та довгоочікуване рішення парламенту.

Зараз в Україні кооперативи вирощують та реалізують менше 1% від сільськогосподарської продукції країни. У країнах ЄС доля кооперативів на аграрному ринку сягає 40-50%. З можливостями, які надає ухвалений вчора парламентом закон, цей показник в Україні стрімко зростатиме. А перед малими та середніми аграріями відкриватимуться все нові й нові можливості для розвитку.

Крім того, кооперація значно посилить малого фермера у фінансовому плані. Тож після старту обігу земель сільськогосподарського призначення у фермерів з’явиться можливість стати повноцінним власником земель, які вони обробляють, або ж і розширити свій бізнес.

За реалізації земельної реформи президент Володимир Зеленський підпише вказаний законопроєкт уже найближчим часом.

Читати до теми: На Прикарпатті відкриють плодоовочеве переробне підприємство

Наступними кроками реалізації земельної реформи стануть законопроєкти щодо передачі землі в розпорядження громад, створення фонду гарантування кредитів малим фермерам та  створення фонду розвитку сільських територій.

Олег Тарасов, голова підкомітету з питань удосконалення структури державного управління в сфері агропромислового комплексу парламенту з питань аграрної та земельної політики 

Реалізація нового закону надасть потужний поштовх нашим с/г кооперативам та сприятиме їх виведенню на європейський рівень. Впевнений, що у наших працьовитих аграріїв це обов’язково вдасться... На сьогодні частка кооперативів у загальному обсязі виробленої сільськогосподарської продукції в Україні становить менше 1%, а кількість громадян, які об’єднані в кооперативи, є меншою за 30 тисяч осіб, тобто менше 0,2% від сільського населення. Натомість у ЄС частка кооперативів на аграрному ринку – 40-50%, а в окремих державах та секторах доходить до 70%. Сподіваюсь, що наша держава теж досягне таких цифр у найближчому майбутньому… Депутати попереднього скликання є авторами документа і наш аграрний комітет підтримав цю ініціативу, внісши №0856 до переліку законопроєктів до голосування на цій сесії. Законопроєкт є революційним для малих і середніх агровиробників, бо відкриває можливість кооперації для них та дозволяє збільшити їхні доходи, завоювати нові ринки та посилити конкурентоспроможність. 

Законопроект є революційним для малих і середніх агровиробників, бо відкриває можливість кооперації для них та дозволяє збільшити їхні доходи, завоювати нові ринки та посилити конкурентоспроможність.

Кооператив зможе:

 1. купувати с/г продукцію своїх членів, за вигідною ціною, встановленою ними самими, що раніше заборонялось;
 2. формувати великі товарні партії та реалізовувати їх, в тому числі експортувати за кордон;
 3. переробляти с/г продукцію, формуючи додаткову вартість та продавати готові товари;
 4. виплачувати отриманий від реалізації продукції прибуток учасникам кооперативу пропорційно кількості зданої ними продукції;
 5. залучати інвестиції від бізнесу, оскільки членами кооперативу тепер зможуть бути не лише фізичні, а й юридичні особи, що не дозволялось раніше.


Плюси закону:

 • Робота кооперативу регулюватиметься одним законом, а не кількома, як це було раніше, що значно ускладнювало його роботу та вимагало додаткових платних консультацій.
 • Спрощується ведення господарської діяльності кооперативу.
 • Полегшується ведення бухгалтерії через приведення її термінології до міжнародних норм.
 • Неприбуткові кооперативи легко зможуть отримувати статус неприбутковості із чим раніше були проблеми.

Іван Чайківський, депутат Верховної Ради України, член депутатської групи «Партія «За майбутнє», секретар Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

Він є революційним для українського аграрного сектору оскільки дає можливість малим та середнім аграріям розвиватись та отримувати більший дохід, виходити на нові ринки зі своєю продукцією, бути конкурентами для великих агрокомпаній

Основні переваги закону:

 • Робота кооперативу регулюватиметься одним законом, а не кількома, як це було раніше, що значно утруднювало його роботу та вимагало додаткових платних консультацій.
 • Спрощується ведення господарської діяльності кооперативу.
 • Полегшується ведення бухгалтерії через приведення її термінології до міжнародних норм.
 • Неприбуткові кооперативи легко зможуть отримувати статус неприбутковості із чим раніше були проблеми.

 

Ухвалення закону №0856 надає такі можливості кооперативам:

 • купувати с/г продукцію своїх членів, за вигідною ціною, встановленою ними самими, що раніше заборонялося;
 • формувати великі товарні партії та реалізовувати їх, в тому числі експортувати за кордон;
 • переробляти с/г продукцію, формуючи додаткову вартість та продавати готові товари;
 • виплачувати отриманий від реалізації продукції прибуток учасникам кооперативу пропорційно кількості зданої ними продукції;
 • залучати інвестиції від бізнесу, оскільки членами кооперативу тепер зможуть бути не лише фізичні, а й юридичні особи, що не дозволялось раніше.

Віктор Шеремета, колишній заступник міністра аграрної політики і продовольства України

Для середніх та великих представників бізнесу це великий плюс, якщо вони будуть працювати. Але для фізичних осіб-власників селянських господарств це мінус. Тому що за старим законопроєктом вони могли бути в обслуговуючому неприбутковому кооперативі, а цей законопроєкт зобов’язує їх стати прибутковою організацією, що для них досить складно зробити. Середні ж підприємства, які зможуть об’єднатися, конкуруватимуть із великими представниками бізнесу і працюватимуть як потужне підприємство.

Читати до теми: Озвучено основні тези ухваленого закону про сільськогосподарську кооперацію

Микола Кучер, депутат Верховної Ради України, член групи «Довіра»

В усьому світі сільськогосподарські кооперативи є найбільш поширеною та ефективною формою об’єднання сільгосптоваровиробників. Частка таких кооперативів на аграрному ринку ЄС становить 40-50%, а в окремих державах та секторах доходить до 70%. Однак, в Україні аналогічний показник не перевищує 1%, а кількість фізичних осіб – членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є меншою за 30 тис. осіб, що менше 0,2% сільського населення України. 1% відсоток проти 40-50%, чи навіть 70%! Погодьтеся, різниця вражає і водночас засмучує.

Близько двох років у ВРУ був зареєстрований законопроєкт «Про сільськогосподарську кооперацію». Чому важливий цей ухвалений закон так корисний для селян? Бо велика кількість селян займаються виробництвом сільськогосподарської продукції одноосібно або у своїх власних фермерських господарствах. Частіше за все ринками збуту вони обирають невеличкі ринки у районних центрах або містах, тому що обсяги виробництва замалі, а велику партію для продажу, наприклад, у супермаркеті, чи для експорту за кордон такий фермер просто не здатен забезпечити або його продукція не відповідає належним якісним споживчим характеристикам. Зрозмілим прикладом того, що малі та середні виробники виявилися «відрізаними» від збуту до супермакетів, були події цьогорічної весни, коли фермери виходили на акції протесту та самі знищували свою ж продукцію.

На мою думку, після прийняття Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» фермери отримають наступні переваги:

 • малі та середні виробникам с/г продукції отримають шанс конкурувати на рівних правах з агрохолдингами;
 • члени кооперативів самостійно будуть визначати, який у них вид діяльності кооперативу;
 • представники кооператиів зможуть купувати с/г продукцію своїх членів можна за вигідною ціною, встановленою ними самими, що раніше заборонялось;
 • зможуть формувати великі товарні партії та реалізовувати їх, зокрема експортувати за кордон;
 • отримають можливість переробляти с/г продукцію, формуючи додаткову вартість та продавати готові товари;
 • малі та середні фермери, які об'єднаються у кооперативи, отримають кращий доступ до банківських послуг. 

Сергій Лабазюк, автор закону, депутат Верховної Ради України, член депутатської групи «Партія «За майбутнє», член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

Нарешті насправді позитивне, державницьке рішення – ми ухвалили закон про сільськогосподарську кооперацію (№0856), автором якого я є ще з попереднього скликання! 238 голосів ЗА! Минуло 3 роки з дня його реєстрації. Ми довго боролися за цей законопроєкт і нарешті отримали перемогу!

Сьогодні, коли сільськогосподарські підприємства постраждали від карантину, цей закон став ще актуальнішим. Адже він:

 • дозволить зменшити витрати підприємств на виробництво продукції;
 • дасть шанс малим та середнім виробникам сільськогосподарської продукції конкурувати на рівних правах з агрохолдингами;
 • дозволить знизити ціни на продукти харчування, бо посередників між споживачем та виробником буде прибрано;
 • поліпшить доступ до банківських послуг малих та середніх фермерів, які об’єдналися в кооперативи;
 • дасть змогу створювати робочі місця, а значить покращить добробут нашого населення та збільшить виробництво сільськогосподарської продукції.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

23 липня 2020
Іван Чайківський назвав 4 переваги закону про кооперацію
Чотири переваги закону №0856 «Про сільськогосподарську кооперацію», ухваленого парламентом назвав депутат Верховної Ради України...
22 липня 2020
Озвучено основні тези ухваленого закону про сільськогосподарську кооперацію
Озвучено основні тези закону №0856 «Про сільськогосподарську кооперацію», прийнятий парламентом. Документ пропонує низку змін, серед...
21 липня 2020
Парламент ухвалив закон про сільськогосподарську кооперацію
Парламент на позачерговому засіданні ухвалив закон №0856 «Про сільськогосподарську кооперацію». Автори закону Олег Кулініч, Микола Кучер,...

Вибір редакції

19 вересня 2022
Агросектор і війна: що підготував уряд і парламент аграріям?
Агросектор вистояв в умовах військової агресії росії. АПК поступово оговтується і вчиться жити по-новому. Як допомагає та які кроки планує вжити...
21 вересня 2022
Держпідтримка агросектору у 2023 році
Наступного року аграріям доведеться покласти зуби на полиці, міцно стиснути зуби і затягнути паски під горло – грошей на підтримку агросектору...
17 серпня 2022
Акциз на пальне зросте: що буде з цінами на бензин і дизель?
Парламент пропонує поновити акциз на пальне у сумі 100 євро за 1000 літрів. Законопроект із цією нормою (№7668 «Про внесення змін до розділу ХХ...