Земельна реформа старих країн-членів ЄС – Великобританія
Земельна реформа старих країн-членів ЄС – Великобританія

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

Старі країни-члени ЄС та Швейцарія характеризуються високим рівнем економічного розвитку, соціальних стандартів та добробуту населення. ВВП на душу населення коливався в діапазоні $21,500-85,600. Основними принципами політики розвинених європейських країн стосовно власності на землю с/г призначення є забезпечення права на вільний рух капіталу, відкриття та ведення приватного бізнесу та відсутність дискримінації.

Кожна з країн даної групи пройшла свій шлях розвитку та формування ринку с/г землі, реформи проводилися в різні періоди і в різних умовах. Більшість країн стикалися з проблемами неефективного виробництва, обмеженістю ресурсів, високою інтенсивністю використання земель та значною фрагментацією ділянок.

Читати до теми: Земельна реформа країн Південної Америки — досвід Аргентини

Саме тому основною метою реформи ринку землі в даному регіоні було підвищення продуктивності в секторі, розвиток сільської місцевості, стабілізація доходів фермерів та підвищення рентабельності агросектору. Також, саме в кранах цієї групи особлива увага приділяється екологічним стандартам, управлінню і модернізації природного середовища (в Швейцарії, Швеції, Данії, Нідерландах, Франції та Фінляндії встановлено ряд суворих екологічних вимог та принципів ведення господарства).

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ

Країни мають довгу історію розвитку та функціонування відкритого ліберального ринку землі с/г призначення, в них відсутні обмеження права власності на землі для фізичних та юридичних осіб з ЄС, здебільшого усунена регуляція цін та площі землі. При цьому, в даній групі країн регуляція земельних відносин власності все більше покладається на регіональні органи влади.

У країнах Західної Європи (Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Швейцарія) ринок землі є лібералізованим та відкритим, відсутні повні абсолютні обмеження щодо іноземного капіталу. Проте у Франції, Бельгії та Австрії переважна більшість угод купівлі-продажу розглядаються та стверджуються локальними державними органами, на кшталт SAFER у Франції. Це значно ускладнює та затягує процес купівлі та продажу, що негативно позначається на привабливості та динаміці ринку (наприклад, ціна с/г землі у Франції складає всього $7,450).

Читати до теми: Земельна реформа країн Північної Америки — досвід США

Для країн Скандинавії (Данія, Фінляндія, Швеція) характерними є значні екологічні податки та масштабна державна підтримка с/г виробників. Земельна політика базується на припущенні, що фермер має жити на своїй землі та самостійно управляти господарством. Попри відсутність абсолютних обмежень на придбання землі як для іноземців, так і для громадян цих країн, на практиці отримати право власності досить важко через ряд вимог щодо освіти фермера, місця проживання та дуже високих екологічних стандартів.

Великобританія та Ірландія відрізняються найбільш лібералізованою політикою регулювання відносин на ринку землі с/г призначення, що призвело до високого рівня ефективності та продуктивності сектору. Проте середня вартість с/г земель в Ірландії та Великобританії є на порядок вищою, ніж в більшості країн ЄС, що часто виступає перепоною для розвитку та динаміки ринку, так як далеко не кожен бажаючий може собі дозволити придбати землю та зайнятися фермерською справою.

Читати до теми: Аграрії обговорили з Тарасом Кутовим відкриття ринку землі

В країнах Півдня (Італія, Іспанія, Португалія та Греція) ринок с/г землі є розвиненим, відкритим та досить ліберальним. Винятком є Греція, де формально існує ринок з можливістю купівлі-продажу, але фактично ринок є дуже нерозвиненим через відсутність розробленого кадастру, прогалини в законодавстві, значну бюрократію та корупцію. Греція є наочним прикладом того, що стан ринку землі є індикатором загальної політики економічного розвитку країни. А от у Італії, приміром, встановлено найвищий податок за реєстрацію угоди – 18% від ціни угоди, що значно підвищує загальні витрати на придбання ділянки.

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Ринок землі с/г призначення в країнах регіону в основному є відкритим та лібералізованим, а с/г виробництво – високотехнологічним, продуктивним та ефективним. Після формування відкритих ліберальних ринків спостерігалася тенденція до  консолідації земель з метою усунення значної фрагментації та підвищення продуктивності в секторі. Сьогодні ж значна увага  приділяється збереженню навколишнього середовища та екологічним стандартам.

В деяких країнах (Франція, Бельгія, Австрія) ринок контролюється локальними агенціями, існують непрямі обмеження та складні процедури укладання угод. Це негативно впливає на динаміку ринку і ціну с/г земель.

Читати до теми: Земельна реформа нових країн-членів ЄС – досвід Польщі

Водночас приклад Нідерландів, Великобританії та Ірландії, які є найбільш відкритими та лібералізованими ринками, підтверджує, що дерегуляції ринку землі, як правило, має  позитивний ефект (ціна за 1 га с/г землі в Нідерландах - $63,700, Ірландії – $39,300, Великобританії – $31,400). 

В цілому, успішний досвід старих країн-членів ЄС та Швейцарії у реформуванні ринку землі с/г призначення, дозволяє зробити висновок про наявність кореляції між рівнем лібералізації ринку та загальним рівнем економічного розвитку країни та добробуту населення.

Великобританія. Профіль країни

Великобританія — одна з найбільш економічно високорозвинених індустріальних країн світу. Відрізняється навіть серед високорозвинених країн світу малою часткою аграрного сектору у ВВП – всього 0.7%. Сільськогосподарське виробництво країни належить до найбільш механізованих у світі і має надзвичайно високу продуктивність при мінімумі залучених трудових ресурсів (1.1% зайнятого населення). В аграрній сфері задіяно 71.3% земельного фонду країни, 36.3% з яких (або 25.9% земельного фонду) становлять рілля.

Мета реформи

Підвищення сільськогосподарського виробництва та рівня продовольчої безпеки країни.

Зменшення державних витрат на підтримку агросектору через підвищення продуктивності на рентабельності.

Перехід від інтенсивного використання земель до  стійких екологічних принципів.

Читати до теми: Земельна реформа старих країн-членів ЄС — досвід Нідерландів

Передумови реформи

Фрагментація майнових прав на землю.

Домінування корпоративних інтересів на ринку сільськогосподарського виробництва.

Значна частина державних витрат орієнтована на підтримку агросектору (субсидії та гранти для с/г виробників).

Еволюція ринку землі

 1925 рік – Закон «Про нерухомість», яким створювалося дві форми власності на землю – безумовне право (freehold) та володіння на правах оренди (leasehold).

 2003 рік – Земельна реформа в Шотландії, за якою громадам надавалося право на придбання землі, на якій вони живуть і працюють, навіть без згоди поміщика.

2006 рік – регуляторна реформа та внесення змін до закону «Про сільськогосподарську оренду».

Механізм реалізації реформ

Великобританія має довгу історію становлення ринку с/г землі. За більше ніж двохсотлітній період розвитку ринку в країні було прийнято ряд законів та норм реформування ринку. Почалася реформа у 19 столітті з розгортання ірландського руху за самоуправління, адже більша частина ірландських земель належала англійським лендлордам. Під час кризи та голоду в країні поширеними стали випадки «аграрного злочину» - самовільного захоплення земель. У 1879 році була створена ірландська «Земельна ліга», яка додала стихійним виступам селян організований характер. Масштабний розмах аграрних виступів змусив уряд провести в Ірландії в 1881 році помірну земельну реформу, яка стала першим етапом реформування відносин власності в країні.

Читати до теми: Вільному ринку землі заважає п'ять бар'єрів

— В Шотландії земельна реформа була проведена в 2003 році відповідно до Закону «Про земельну реформу», прийняття якого остаточно поклало кінець історичній спадщині феодального права в країні. Даним законом орендарям надавалося право купувати та контролювати ділянки, на яких вони живуть і працюють, навіть без згоди поміщика.

Механізм регулювання відносин на ринку

Обмеження щодо іноземного капіталу: 

  • Жодних обмежень щодо права власності для іноземних фізичних та юридичних осіб законом не встановлено. 

Обмеження щодо покупця (фізична чи юридична особа)

  •  Фізична особа може бути власником землі після досягнення 18 річного віку (Англія). 
  • Регуляція цін та площі
  •  Обмежень щодо мінімального або максимального розміру земельних ділянок у власності фізичних та юридичних осіб законодавством не передбачено (Великобританія).
  •  В Шотландії мінімально встановлений розмір ділянки 0.3 га,  а також необхідною є відповідність вимогам Базових схем оплати (BPS).

Податки

  •  Реєстраційний збір для резидентів: на перші $178 тис.  – 0%; на наступні $178 тис. – 2%; на наступні $888 тис.5%; на наступні  $746 тис.10%; на залишкову вартість – 12%(Англія, Уельс, Північна Ірландія);
  •  Реєстраційний збір для нерезидентів: до $213 тис. – 0-1%; $213-355 тис. – 1%; $355 - 711 тис. – 3%;  понад $711 тис. – 4%.(Англія, Уельс, Північна Ірландія);
  •   Реєстраційний збір для резидентів: на перші $206 тис.0%; $206-355 тис. – 2%;   $355-462 тис.5%; $462-1,065 тис.10%; понад $1,065 тис.12%.(Шотландія);
  •   Реєстраційний збір для нерезидентів: до $231 тис.0%; $213-498 тис. – 3%; понад $498 тис.4.5%.(Шотландія).

Інші обмеження

  •  Максимальний термін оренди землі 175 років (Шотландія).

Експертна оцінка результатів реформ:

 Cільське господарство Cполученого Королівства інтенсивне та комерційне, з високим рівнем механізації. Лібералізований ринок землі сприяє підвищенню продуктивності галузі. Так, за останніми оцінками продуктивність сількогосподарського виробництва Великобританії у 2014 році зросла на 5.6%;

 Останніми роками спостерігається значне підвищення цін на землі сільськогосподарського призначення, що робить сектор надзвичайно привабливим для інвестицій. При цьому, лише 15% угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель укладаються між приватними власниками, або в країні поширення усвідомлення того, що фермери грають важливу роль як охоронці сільської місцевості і дикої природи;

  Хоча, в країні спостерігається проблема старіння фермерів. Середній вік британського власника ферми складає 59 років. Фермерство не є популярним серед молоді.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

Вибір редакції

16 жовтня 2023
Аграрні закони та законопроекти за 2023 рік
Ринок землі, передача державних земель Фонду держмайна, земельні пільги для учасників бойових дій, ринок ГМО, агроекспорт, сухопутні коридори,...
13 листопада 2023
Аграрний експорт з України – уряд змінив правила
Аграрний експорт України з 11 листопада 2023 року почав здійснюватися за новими правилами. Підстава – в дію вступили дві урядові постанови: №...
8 грудня 2023
Агроінтеграція: чи проковтне український АПК європейських виробників після вступу в ЄС?
Входження України до Євросоюзу радикально оновить реформу Спільної аграрної політики (САП) ЄС, або «розірве» з середини аграрний бюджет...