Рязанцев Андрій Вікторович

директор з розвитку бізнесу АТ Укрзалізниця
Вік: 43 роки

директор з розвитку бізнесу АТ Укрзалізниця

Освіта: 

2010-2013 — Економічний університет у Вроцлаві, докторантура

1997-2001-  Аспірантура Тернопільського національного економічного університету

1993-1997-  Тернопільська академія народного господарства, факультет Банківського бізнесу.

Наукові публікації :

Моделювання діяльності банків ,2012

Монографія УДК  519.86+336.76 ББК 65.26 ISBN 978-966-2604-03-0

Автори А.В.Рязанцев,Р.С.Русин,І.С.Благун.

Професійний досвід

Травень 2019 — по сьогодняшній день 

Грудень 2016- по  травень  2019, директор з економіки та фінансів ПАТ «Укрзалізниця»

- безпосередня участь у переговорному процесі з учасниками ринку та узгодження з відповідними органами влади індексації тарифів на 15% у 2017 році;

- підготовка та узгодження з відповідними органами влади фінансових планів компанії з використанням МСБО у максимально стислі терміни;

- ініціювання, створення проекту, імплементація пілотного проекту по казначейським операціям , на базі системи BI компанії SAP по створенню єдиної бізнес аналітики для всіх підрозділів та філій компанії . Включає в себе підготовку та об‘єднання інформації з розрізнених баз даних, накладання на них системних логічних контролів, побудову системи інформаційно-аналітичних панелей ,котрі служитимуть прийняттю менеджерами компанії рішень на підставі ідентичних даних.

- розробка та впровадження системи щомісячного контролю виконання показників фінансового та оперативного плану в розрізі філій та регіональних філій ;

- ініціювання перегляду застережень обслуговуючої аудиторської компанії, щодо сумнівів у здатності до безперервної діяльності компанії. Досягнення виключення застереження;

- впровадження щоквартальних конференц-колів з діючими та потенційними інвесторами в євробонди компанії. Запроваджено щоквартальні зустрічі з аналітиками провідних фінустанов за результатами роботи компанії ;

- ініціювання та підготовка переведення інвентарного парку вагонів компанії у власні , з метою максимізації доходів ;

- імплементація дерегуляції вагонної складової тарифу на вантажні перевезення. Розробка та впровадження формульного визначення вагонної складової з щоквартальним переглядом. Підготовка та здійснення першого перегляду. Ініціювання механізму та робота по реалізації другого етапу визначення ціни на використання власних вагонів компанії шляхом проведення електронних аукціонів через Prozorro Продажі;

- розробка та впровадження системи управління ліквідністю на підставі рапорту прогнозу ліквідності. Досягнення збільшення рівня дохідності тимчасово вільних грошей;

- в рамках збільшення прозорості та превентивної боротьби з корупційними проявами ініційовано, та впроваджено першими в країні публікацію всіх платежів компанії на порталі публічних фінансів E-data ;

- впровадження систематичної публікації фінансових та аудиторських звітів, проектів фінансових та інвестиційних планів компанії, статистичних довідників та іншої необхідної учасникам ринку інформації в рамках підвищення прозорості компанії ;

- ініціювання, розробка та імплементація механізму централізації здійснення платежів компанії на рівні єдиного платіжного центра при головному офісі  компанії. Реалізація першого етапу централізації до рівня служб регіональних філій та початок другого етапу на рівні регіональних філій товариства;

- централізація нарахування провізної плати та стягнення з облікових рахунків клієнтів плати за перевезення на базі філії Єдиний розрахунковий центр. Співорганізація впровадження єдиних договорів та проведення компанії по їх укладенню з вантажовідправниками;

- упередження технічного дефолту за єврооблігаціями: одержано згоду власників євробондів на виключення з ковенант випуску неврегульованої  внутрішньої заборгованості компанії ;

- аналіз , розробка та впровадження інноваційного механізму хеджування валютного ризику кредитного портфелю компанії , шляхом застосування щоквартальної індексації , на рівень зростанні індексу цін виробників , рівня оплати за товари , роботи та послуги , які не регулюються державою . При  застосуванні такого підходу відбувається створення, квазівалютного cash-in у достатніх обсягах ;

- розробка та впровадження  аналізу  та регулярної звітності ефективності інфраструктури  поїздоділянок з застосуванням елементів геоінформаційної  системи. Розробка аналогічного аналітики та звітності для інших частин інфраструктури (грузові станції ,вагонні депо , тощо );

- аналіз ретроспективних статистичних показників діяльності компанії з визначенням ключових проблемних сегментів діяльності;

- системний аналіз , ініціювання та зміна системи натуральних показників та обліку діяльності низьковагових потягів та локомотивів, що використовуються у господарській діяльності компанії ;

- системний аналіз використання маневрової тяги, та ініціювання на підставі висновків, впровадження нової системи показників вимірювання ефективності  та контролю за використанням маневрової тяги;

- імплементовано зміни, розширення та підготовку управлінської статистичної звітності з відображенням історичних змін більшості натуральних показників діяльності підприємства;

- ініціювання та безпосередня участь у реалізації вступу до Європейської бізнес асоціації. Робота в її комітетах. Побудова співпраці з Американською торговою палатою, федерацією роботодавців України , іншими асоціаціями та професійними об‘єднаннями клієнтів компанії ;

- ініційовано, узгоджено з профільними міністерствами та затверджено КМУ емісію внутрішніх облігацій компанії;

- безпосередня участь у всіх етапах переговорного процесу з General Electric та реалізації першого етапу проекту;

- з метою підвищення ефективності підприємства було ініційовано та розпочато впровадження процесу бюджетного планування;

- старт процесу вдосконалення підходів до страхування в галузі задля підвищення якості процесу, зниження ризиків товариства та отримання додаткових доходів від співпраці зі страховими компаніями. Проведено прозорий конкурс з відбору страховика, що надаватиме послуги зі страхування пасажирів;

- підвищено ефективність управління кредитним портфелем внаслідок чого зменшено його обсяг та фінансові витрати товариства;

- проведена робота по дослідженню роботи об’єктів інфраструктури та їх ефективності. Були проведені зустрічі з представниками найбільших асоціацій та вантажовідправниками щодо оптимізації роботи малодіяльних станцій, внаслідок чого досягнуто домовленостей щодо закриття їх частини з вкрай низькими обсягами.

липень 2015 –грудень 2016, Міністерство фінансів України, начальник управління , заступник директора департаменту ,  уповноважений заступника міністра фінансів з питань співпраці з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) , член Правління Фонду Соціального Страхування (ФСС) від Міністерства фінансів.

-          розробка та впровадження законодавчої та нормативної бази з питань діяльності фінансового та соціального блоку Кабінету міністрів України : Бюджетний кодекс , Закон Про банки та банківську діяльність;

-          побудова від концепції до промислового функціонування процесу та системи верифікації соціальних виплат в Україні ;

-          комплексний аналіз та консультування у нагляді за діяльністю ФСС та ФГВФО;

-          організація побудови обміну інформацією між центральними та місцевими органами влади ,  банками , Пенсійним фондом , фондами соціального страхування , Державною службою зайнятості ,  тощо ;

-          організація аналізу масивів даних ;

листопад 2014 — лютий 2015 , Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

керівник тимчасової адміністрації ПАТ Міський комерційний банк

Досягнення:

-          побудова в короткий термін ефективного кризового менеджменту в банку з тимчасовою адміністрацією ;

-          проведення інвентаризації та оцінки ативів банку ;

-          організація ефективної юридичної діяльності по захисту інтересів вкладників проблемного банку ;

липень 2014-жовтень 2014, Ідея Банк (Україна) , м.Львів , Україна

Радник Правління

Ідея Банк (Україна)

липень 2007 року-липень 2014 (7 років) , Голова Правління  Ідея Банк (Україна) , м.Львів , (Група Getin Holding S.A, Польша), Член Наглядової Ради компанії Ідея Лізінг (Україна),м.Київ ,(Група Getin Holding S.A, Польша), Голова Асоціації банків Прикарпаття.

Досягнення:

-          Успішна інтеграція банку в міжнародний холдінг ;

-          Стабільна співпраця з іноземним власником та постійне нарощення  капіталу банку;

-          Надійна , безперебійна робота банку в періоди  кризових явищ;

-          Неухильне, термінове виконання зобов’язань банку перед усіма клієнтами та партнерами банку  ;

-          Забезпечення ефективної взаємодії із державними контролюючими органами  ;

-          Створення та постійний розвиток  високопрофесійної команди працівників із залученням  іноземних спеціалістів з значним досвідом на ринках  Європи ;

-          Імплементація та достосування до вітчизняного ринку ноу-хау материнської компанії в управлінні ризиками , організації багатоканальних продаж та навчанні персоналу ;

-          Побудова  нової для ринку , ефективної моделі роздрібного банку в Україні ;

-          Розвиток банку з регіонального до загальнодержавного ;

-          Побудова мережі відділень та моделі ефективного управління ними ;

-          Розробка та впровадження однієї з найкращих на ринку системи інтернет банкінгу ;

-          Збереження ефективного управління та утримання темпів зростання організації в умовах зміни власника  , перенесення між містами юридичної адреси  та  двох ребрендінгів банку ;

-          Швидке здобуття та стабільне утримання лідерських позицій на визначених стратегією сегментах ринку ;

-          Забезпечення зростання розпізнавальності бренду та укріплення позитивного іміджу банку ;

-          Безперервно прибуткова діяльність ;

-          Досвід створення за участю банку інших учасників фінансового ринку – лізінгова компанія , страхова компанія , фінансовий посередник ;

-          Участь у розвитку материнського холдінгу шляхом поглинання на ринках України та Білорусі;

липень 1998 — червень 2007(9 років) , Ідея Банк (Банк Прикарпаття, Плюс Банк) , Івано-Франківськ Заступник Голови Правління, начальник відділу цінних паперів

Досягнення:

-          Залучення іноземного капіталу ;

-          Участь у створенні  ефективної структури банку та його розбудові ;

-          Побудова  системи управління ризиками  ;

-          Побудова в банку системи FATF . Успішний нагляд за цим напрямком , як відповідальної особи перед НБУ.

-          Створення з нуля , отримання необхідних дозвільних документів та забезпечення роботи банку на ринку цінних паперів (торгівля цінними паперами , депозитарна діяльність , реєстратор)

Липень 1997 – червень 1998 (1 рік),  Інвестиційна компанія Прінком, Івано-Франківськ.

Начальник відділу цінних паперів

Відзнаки та нагороди

-          Почесна грамота Національного банку України;

-          Грамоти Українського Банківського Союзу та Асоціації Українських Банків;

-          Звання «Банкір року» за версією журнала «Контракти» -  за 2013 рік ;

-          Звання «Банкір року» за версією журнала «Банкір» — за 2012 рік ;

-          Числені відзнаки регіональних органів влади та благодійних організацій .

Вибір редакції

13 лютого 2020
Земельний податок для «Укрзалізниці»: хто виграє і програє від його скасування?
АТ «Укрзалізниця» звернулася до парламентарів та уряду з пропозицією відмінити земельний податок. Від початку 2019 року транспортна...
12 лютого 2020
Руслан Рохов: Децентралізація має перетворити «підданих держави» на її «акціонерів»
Завершення децентралізації, новий адміністративно-територіальний устрій, перезавантаження місцевого самоврядування, обрізання громад по всій Україні,...
11 лютого 2020
Шість програм держпідтримки АПК на 2020 рік від Мінекономрозвитку — умови отримання для агровиробників
Сьогодні під час слухань в комітеті Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Міністерство розвитку економіки, торгівлі та...