Огляд законопроєкту про організацію водокористувачів та меліорацію
Валентин Бичек юрист Kosovan Legal Group

Ще у березні цього року до Верховної Ради України було внесено законопроект 5202 «Про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (надалі – законопроект 5202).

На думку авторів законопроекту 5202, передача функцій утримання меліоративної інфраструктури нижнього рівня водокористувачам, а також створення правових механізмів для безпечного інвестування в меліоративну інфраструктуру, і створення та розвиток приватних зрошувальних систем нижнього рівня, надасть можливість розвитку зрошення в Україні та зменшення відсотку земель, які потребують зрощення. Так, законопроект 5202 про організацію водокористувачів та стимулювання меліорації встановить чіткі та прозорі механізми для самостійного фінансування аграріями будівництва, заміни та ремонту об’єктів меліоративної інфраструктури.

Законопроект 5202 пропонує власниками (користувачам) земельних ділянок сільськогосподарського призначення, задля ефективного проведення гідротехнічної меліорації земельних ділянок сільськогосподарського призначення, створювати Організації водокористувачів (надалі – Організація).

Відповідно до тексту законопроекту 5202 організація водокористувачів має наступні ознаки:

 • є неприбутковим товариством, що надає виключно послуги пов’язані з гідротехнічної меліорації земель сільськогосподарського призначення, інша діяльність Організації заборонена;
 • діє на відповідній території обслуговування, яка визначається в спосіб передбачений законопроектом 5202;
 • засновниками організації водокористувачів можуть бути як власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення так і користувачі, при цьому, користувачі земельними ділянками сільськогосподарського призначення можуть бути засновниками або членами Організації без попереднього дозволу власників таких земельних ділянок;
 • членство в Організації не обов’язкове, але воно є відкритим – організація водокористувачів зобов'язана прийняти в члени будь-якого водокористувача із території свого обслуговування;
 • фінансується її членами через внески та плату за послуги, але і інші джерела фінансування не забороняються (кредити і т.д.);
 • безкоштовно набуває права власності на всі елементи інженерної інфраструктури меліоративних систем (насосні станції, захисні дамби, трубопроводи, канали на зрошувальних і осушувальних системах і т.д.), які входять до території обслуговування.

Організація водокористувачівце неприбуткова юридична особа, створена власниками та/або користувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення для забезпечення використання, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем з метою надання послуг щодо гідротехнічної меліорації земельних ділянок на території обслуговування організації.

Створення та вступ до організації водокористувачів

По-перше, для створення організації водокористувачів необхідно визначитись з територією її обслуговування.

Для визначення території обслуговування організації водокористувачів та складу власників (користувачів) земельних ділянок, що входять до території обслуговування організації, використовуються:

 • відомості документації із землеустрою, Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 • відомості, надані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідротехнічної меліорації земель, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, тощо.

До території обслуговування організації водокористувачів включаються всі земельні ділянки, подача (забір) або відведення води для гідротехнічної меліорації яких на день проведення установчих зборів Організації здійснюється з використанням однієї чи декількох точок водовиділу. Якщо на момент створення організації водокористувачів гідротехнічна меліорація земельних ділянок не здійснюється через відсутність або перебування в непрацюючому стані насосної станції чи іншої споруди, які раніше були збудовані для меліорації, в територію обслуговування включаються всі ділянки, меліорацію яких можна відновити у разі ремонту насосної станції або іншої технічної споруди.

Також, законопроектом 5202 про організацію водокористувачів та стимулювання меліорації передбачено, що у разі відсутності інформації про земельні ділянки, гідротехнічну меліорацію яких можливо відновити у разі капітального ремонту наявної насосної станції (іншої гідротехнічної споруди) або будівництва нової, засновники самостійно визначають земельні ділянки, які включаються до території обслуговування організації водокористувачів.

Законопроектом 5202 визначено, що дані про меліоративну мережу підлягають обов’язковому включенню до Державного земельного кадастру, до якого включаються відомості про меліоративну мережу та територію її обслуговування.

Також законопроект 5202 про організацію водокористувачів та стимулювання меліорації передбачає, що у разі якщо на момент створення організації водокористувачів дані про меліоративну мережу вже внесені в Державний земельних кадастр, то повторно вносити дані не потрібно. При цьому, Організація створюється на території, що визначена в Державному земельному кадастрі, як територія обслуговування мережі.

По-друге, для створення Організації необхідно скликати установчі збори, на яких в обов’язковому порядку необхідно вирішити питання:

 • створення Організації водокористувачів,
 • затвердити територію обслуговування,
 • затвердити установчі документи Організації,
 • визначитись з органами безпосереднього управління Організацією,
 • в необхідність проведення робіт із землеустрою для визначення (уточнення) меліоративної мережі та земельних ділянок, на яких проводиться або може проводитися гідротехнічна меліорація
 • інші питання, які власники (користувачі) земельних ділянок вирішили винести на розгляд установчих зборів.

Повідомлення про проведення установчих зборів (запрошення) розсилається всім власникам (користувачам) земельних ділянок, які входять до території обслуговування, не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Додатково, повідомлення про проведення установчих зборів публікується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері гідротехнічної меліорації земель, не пізніш ніж за 10 днів до дати проведення установчих зборів.

Кожен власник (користувач) земельної ділянки має один голос незалежно від кількості земельних ділянок, які перебувають в його власності (користуванні) та додаткові голоси, кількість яких розраховується пропорційно площі земельної ділянки (ділянок) власника (користувача) до площі території обслуговування Організації водокористувачів.

Рішення про створення організації водокористувачів та затвердження території її обслуговування вважається прийнятим, якщо за нього віддано одночасно: більше 50 % основних голосів власників (користувачів) земельних ділянок, які взяли участь в установчих зборах та більше 50 % додаткових голосів власників (користувачів) земельних ділянок, які взяли участь в установчих зборах.

По-третє, автори законопроекту 5202 про організацію водокористувачів та стимулювання меліорації передбачили, що автоматично членство в Організації, за результатами проведення установчих зборів, набувають лише власники (користувачі) земельних ділянок, які проголосували за створення організації водокористувачів.

В свою чергу вступ в організацію власників (користувачів) земельних ділянок, які не взяли участь в установчих зборах, або проголосували проти створення Організації у подальшому можливий на загальних засадах.

Організація водокористувачів  зобов’язана приймати у члени всіх власників (користувачів) земельних ділянок, які входять до території обслуговування.

Законопроектом 5202 про організацію водокористувачів та стимулювання меліорації передбачено, що у вступі до організації водокористувачів може бути відмовлено виключно власнику (користувачу) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка не входить до території обслуговування Організації. При цьому, така відмова у прийнятті до членів організації водокористувачів може бути оскаржена до суду.

Організація водокористувачів  вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Власність на меліоративні системи для організації водокористувачів

Законопроект 5202 про організацію водокористувачів та стимулювання меліорації передбачає:

для здійснення своїх завдань та функцій, Організації безоплатно передаються у приватну власність мережі інженерної інфраструктури меліоративних систем (насосні станції, захисні дамби, трубопроводи, канали на зрошувальних і осушувальних системах і т.д.), які входять до території її обслуговування.

Так, передачі у власність організації водокористувачів підлягають всі об’єкти відповідної меліоративної мережі (насосні станції, канали на зрошувальних і осушувальних системах, трубопроводи і т.д.), які перебувають у державній або комунальній власності чи є безхазяйними та входять до території обслуговування.

Така передача об’єктів меліоративної мережі відбувається на підставі наступних рішень:

 • щодо об’єктів державної власності – центральним органом виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління відповідними об’єктами державної власності;
 • щодо об’єктів комунальної власності та безхазяйних об’єктів – виконавчим органом місцевого самоврядування, уповноваженим відповідною сільською, селищною, міською радою, а якщо такого органу не визначено – відповідною сільською, селищною, міською, районною, обласною радою.

При цьому, законопроект № 5202 про організацію водокористувачів та стимулювання меліорації передбачає обмеження у розпорядженні переданим у приватну власність організації водокористувачів майном, а саме Організація не може відчужувати, передавати в оренду, лізинг, управління, заставу майно, безоплатно отримане у власність, змінювати цільове призначення такого майна та вчиняти щодо нього будь-які інші правочини, наслідком яких може бути його відчуження. На безоплатно передане організації водокористувачів майно, яке включає в себе об’єкти меліоративних мереж, не може бути звернене стягнення за рішенням суду, накладено арешт.

Однак, організація водокористувачів може відчужувати окремі об’єкти, безоплатно отримані у власність, лише у разі проведення заміни застарілих чи зіпсованих об’єктів або їх окремих складових новими.

Діяльність організації водокористувачів

Законопроектом 5202 про організацію водокористувачів та стимулювання меліорації передбачено, що організація водокористувачів має право надавати наступні послуги: забір води із джерела зрошення, її доставку водокористувачу для гідротехнічної меліорації та відведення води.

За надання послуг Організація отримує відповідну плату, розмір якої залежить від тарифів на послуги організації водокористувачів, що складається з наступних складових:

 1. витрати на утримання меліоративної мережі організації, які включають: поточні витрати на технічне обслуговування та ремонт об’єктів інженерної інфраструктури такої меліоративної мережі; капітальні витрати на заміну та будівництво (розміщення) об’єктів інженерної інфраструктури такої меліоративної мережі; витрати на повернення зовнішнього фінансування, які включають в тому числі витрати на оплату обслуговування наданого фінансування, в тому числі витрати на повернення поворотних цільових внесків, внесених членами організації для фінансування заміни та будівництва (розміщення) об'єктів інженерної інфраструктури меліоративної мережі відповідно до положень статті 18 цього Закону;
 2. витрати на забір, доставку води водокористувачу та її відведення, які включають витрати на оплату організацією вартості послуг транспортування води та електроенергії, необхідної для забору, доставки води та її відведення, а також інші витрати, розмір яких залежить від об’єму води, доставленої конкретному водокористувачу (об’єму  відведеної води);
 3. витрати на утримання організації, які включають витрати на оплату праці посадових осіб органів управління та працівників організації, а також інші витрати, які не передбачені пунктами 2, 3 цієї частини.

При цьому, законопроект № 5202 про організацію водокористувачів та стимулювання меліорації передбачає, що витрати на утримання Організації та витрати на утримання меліоративної мережі організації водокористувачів оплачуються водокористувачами пропорційно площі їх земельних ділянок, що входять до території обслуговування Організації.

Також, Організація зобов’язана надавати свої послуги не тільки своїм членам, а і іншим водокористувачам з території обслуговування. З зазначеними водокористувачами Організація укладає договір про надання послуг, натомість укладення договору про надання послуг Організацією з своїми членами законопроектом 5202 визначається, як необов’язкове.

Важливим також є застереження в законопроекті, про те, що насосні станції з пов’язанними меліоративними системами можуть бути приватизовані будь-ким, якщо такі станції не використовувалися більше 10 років та протягом двох років Організація не звернеться за її отриманням.

Отже, загалом законопроект 5202 про організацію водокористувачів та стимулювання меліорації є позитивним нововведенням, оскільки надає можливість збільшити кількість зрошувальних земельних ділянок, а також надасть можливість навіть малим агровиробникам долучатися до планування, будівництва, відновлення та управління меліоративними мережами в Україні. З прийняттям законопроекту 5202 землевласники (землекористувачі) отримають право та можливості для самостійної розбудови системи гідротехнічної меліорації земель, при цьому зазначений законопроект 5202 декларує більш прозорий та зрозумілий механізми інвестування в розбудову зазначених систем, а також порядок повернення інвесторам своїх інвестицій.

Ризики законопроекту про організацію водокористувачів

1. Залишається неврегульованим ситуація, коли організацію водокористувачів можуть використовувати, як інструмент тиску на власників (користувачів) земельних ділянок через механізм встановлення надмірних членських внесків або через великий розмір плати на послуги Організації.

2. Блокуватися доступ до управління мережами може і через відмову в прийнятті в члени, яка звісно може бути оскаржена, однак, як відомо, українська феміда наразі працює не достатньо оперативно.

3. Також, законотворці не передбачили ефективного шляху вирішення питання із використанням меліоративних мереж, які на даний час вже знаходяться у приватній власності, і здебільшого розібрані чи знаходяться в занедбаному стайні. Законопроект звичайно передбачає, що використання приватних меліоративних систем та їх частин може здійснюватися на договірній основі, однак звичайно не зазначає про конкретні умови таких договорів. Більше того, обов’язок укладення такого договору чомусь покладений виключно на власників трубопроводів.

4. Неврегульованим залишилось і питання технічного здійснення меліорації конкретних масивів, де подекуди черезсмужжя (шахматка) не дозволяє його встановлення та ефективне використання.

Таким чином, законопроект 5202 підлягає ретельному розгляду з подальшим
доопрацювання, на що у парламентарів є час, адже визначений законопроект тільки прийнятий за основу у першому читанні.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

Вибір редакції

16 жовтня 2023
Аграрні закони та законопроекти за 2023 рік
Ринок землі, передача державних земель Фонду держмайна, земельні пільги для учасників бойових дій, ринок ГМО, агроекспорт, сухопутні коридори,...
13 листопада 2023
Аграрний експорт з України – уряд змінив правила
Аграрний експорт України з 11 листопада 2023 року почав здійснюватися за новими правилами. Підстава – в дію вступили дві урядові постанови: №...
8 грудня 2023
Агроінтеграція: чи проковтне український АПК європейських виробників після вступу в ЄС?
Входження України до Євросоюзу радикально оновить реформу Спільної аграрної політики (САП) ЄС, або «розірве» з середини аграрний бюджет...