Деталі Меморандуму про взаєморозуміння між МЕРТ та учасниками зернового ринку щодо виконання форвардних контрактів
Деталі Меморандуму про взаєморозуміння між МЕРТ та учасниками зернового ринку щодо виконання форвардних контрактів

Мінекономрозвитку спільно з депутатами, аграріями та трейдерами розробило меморандум дій (і додаток до нього) для вирішення ситуації з невиконанням форвардів по зернових для агросектору. Термін дії меморандуму 2020/2021 МР. У меморандумі, зокрема, викладено основні принципи, механізми та порядок реструктуризації зобов’язань суб’єктів ринку зерна за форвардними контрактами / договорами поставки з постачання сільгосппродукції. AgroPolit.com отримав ці два документи з власних джерел і пропонує ознайомитися з ними.

Варто зазначити, що раніше для вирішення ситуації було запропонавоно ввести державний нагляд за цінами на всі зернові в Україні. Законопроект невдовзі буде зареєстрвано у ВР. Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту авторства депутата Верховної ради України, голови міжфракційного депутатського об’єднання «Депутатська аграрна рада» Андрія Богданця «Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» щодо цінового регулювання зернових ресурсів України, це дозволить створити здорову конкуренцію. 

Нагадаємо, сьогодні невиконання аграріями поставок за форвардними контрактами становить близько 90%.У понеділок, 27 жовтня поточного року відбулася міжвідомча нарада під головуванням Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, за участю заступників Міністра Тараса Висоцького і Тараса Качки із представниками аграрних асоціацій, Торгово-промислової палати України, народних депутатів з метою обговорення ситуації на зерновому ринку, виконання аграріями зобовʼязань за форвардними контрактами та питання документального підтвердження форс-мажорних обставин. 

У розпорядження редакції AgroPolit.com потрапив текст Меморандуму та додаток до нього, який ми публікуємо нижче.

Меморандум про взаєморозуміння

між Міністерством розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
та учасниками зернового ринку

у 2020/2021

 

від «____» ______________ 2020 року

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в особі Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України І.Р. Петрашка, який діє на підставі Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (зі змінами) (далі – Міністерство) і суб’єкти ринку зерна та їх об’єднання, (далі – Учасники зернового ринку), разом – Сторони,

керуючись, Конституцією України, Законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади»,Положенням про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459,

беручи до уваги, цьогорічний неврожай зернових та олійних культур в деяких регіонах України та складне становище агровиробників, які не мають можливості виконати зобов’язання за форвардними контрактами з постачання сільгосппродукції, договорами на поставку сільгосппродукції,

визнаючи, необхідність в об'єднанні зусиль щодо сприяння розроблення найбільш оптимального механізму уникнення можливих спорів пов’язаних з виконанням форвардних контрактів / договорів поставки з постачання сільгосппродукції та зменшення організаційних та фінансових витрат сторін таких контрактів / договорів для захисту своїх інтересів, домовились про наступне:

Стаття 1

Метою цього Меморандуму є погодження Сторонами основних принципів та механізмів їхнього співробітництва в рамках розробленої та визначеної цим Меморандумом порядку реструктуризації зобов’язань суб’єктів ринку зерна за форвардними контрактами / договорами поставки з постачання сільгосппродукції.

Співпраця між Сторонами за цим Меморандумом має ґрунтуватись на наступних принципах:

вжиття та виконання Сторонами всіх залежних від них заходів та дій,необхідних для досягнення цілей цього Меморандуму;

відкритості та прозорості у відносинах між Сторонами;

вільного та швидкого обміну між Сторонами інформацією, якастосується предмету цього Меморандуму.

Стаття 2

Сторони домовились:

 • дотримуватися, з урахуванням вказаних принципів, визначеного цим Меморандумом порядку реструктуризації зобов’язань сторін за форвардними контрактами / договорами поставки з постачання сільгосппродукції;
 • Міністерство сприятиме інформаційному забезпеченню проведення реструктуризації зобов’язань за форвардними контрактами / договорами поставки сільгосппродукції;
 • Учасники зернового ринку, які є сторонами за форвардними контрактами/ договорами поставки здійснюватимуть усі необхідні, визначені цим Меморандумом, заходи для досягнення між собою домовленостей щодо реструктуризації своїх зобов’язань за укладеними форвардними контрактами / договорами поставки на базі принципів, умов і положень, які закріплені в цьому Меморандумі.

Стаття 3

Учасники зернового ринку погоджуються:

належним підтвердженням втрати агровиробником, що є Стороною Меморандуму, врожаю є такі документи:

 1. акт обстеження та списання загиблих посівів, що складаються в довільній формі та затверджуються комісією у складі якої обов’язково повинні бути або представники органу державної влади або представники органу місцевого самоврядування;
 2. довідка територіального органу Державної служби України (відповідна Гідрометеорологічна обсерваторія) з надзвичайних ситуацій про погодні умови що спричинили засуху або повінь.

Реструктуризація зобов’язань за укладеними між ними форвардними контрактами / договорами поставки з постачання сільгосппродукції здійснюється за взаємною їх згодою у наступних формах:

 1.   скорочення розміру зобов’язань агровиробників з постачання зернових чи олійних культур у відсотковому відношенні до обсягу втраченого врожаю, що підтверджено Актом передбаченим цією статтею Меморандуму, та поверненням агровиробниками отриманої плати (авансового внеску) за непоставлений за контрактом / договором товар, якщо така плата (авансовий внесок) були виплачені на його користь;
 2. зміна строків постачання за форвардним контрактом / договором поставки з можливим відстроченням таких на наступний сільськогосподарський рік в частині поставки обсягу втраченого агровиробниками врожаю, який підтверджено Актом передбаченим цією статтею Меморандуму;
 3. інші форми, що погоджені сторонами форвардного контракту / договору поставки.

Реструктуризація зобов’язань за укладеними між ними форвардними контрактами / договорами поставки з постачання сільгосппродукції здійснюватиметься шляхом укладання додаткової угоди до контракту / договору сторонами такого контракту / договору.

У разі, якщо сторони форвардного контракту / договору поставки з постачання сільгосппродукції не дійшли взаємної згоди щодо форми реструктуризації, то така реструктуризація  проводиться шляхом скорочення розміру зобов’язань агровиробників з постачання зернових чи олійних культур у відсотковому відношенні до обсягу втраченого врожаю такими агровиробниками.

Учасники зернового ринку зобов’язуються:

 • за письмовим зверненням іншого Учасника зернового ринку, що є агровиробником та з яким укладено форвардний контракт / договір поставки з постачання сільгосппродукції розпочати переговори з таким щодо реструктуризації зобов’язань з поставки останнього;
 • за результатами, вказаних вище переговорів, укласти додаткову угоду до форвардного контракту / договору поставки щодо реструктуризації зобов’язань агровиробників з поставки у строк не більше 20 календарних днів;
 • відмовитися від застосування штрафних санкцій за невиконання відповідного форвардного контракту / договору поставки з постачання сільгосппродукції за період з моменту (дня) виникнення права вимоги виконання такого договору і до моменту (дня) укладення відповідної додаткової угоди.

Стаття 4

З метою реалізації положень цього Меморандуму можуть проводитись робочі наради за участі представників Сторін.

Стаття 5

Цей Меморандум набирає чинності з дня підписання і діє 1 липня 2021 року.

Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за погодженням Сторін, викладаються в окремій додатковій угоді та підписуються уповноваженими представниками Сторін.

Цей Меморандум є відкритим для приєднання інших суб’єктів ринку зерна та їх об’єднань.

Стаття 6

Учасники зернового ринку несуть самостійно усі свої витрати, що можуть виникнути при виконанні заходів у межах цього Меморандуму.

Сторони забезпечують максимальну прозорість та відкритість своїх відносин у рамках реалізації положень цього Меморандуму. При цьому Сторони повинні в розумних межах докладати всіх зусиль для захисту інформації, що носить конфіденційний характер та ідентифікована будь-якою зі Сторін як така, від розголошення будь-яким третім особам.

Меморандум не зачіпає інші домовленості або угоди укладені Сторонами, а також будь-які угоди або домовленості між Сторонами та третіми сторонами.

Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом консультацій і переговорів за участю представників асоціацій, які підписали цей Меморандум і членами яких є сторони відповідного контракту, та Міністерства.

Цей Меморандум укладено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у9 примірниках, які ідентичні і мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

На підтвердження чого Сторони підписали цей Меморандум.

За Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

____________Ігор Петрашко

 
За Учасників зернового ринку:

від Представництва Американської торгівельної палати в Україні

_____________________  Андрій Гундер

від асоціації Українська зернова асоціація

Микола Горбачьов

від асоціації «Європейська Бізнес Асоціація»

Ганна Дерев’янко

від громадської спілки «Всеукраїнський аграрний форум»

________________________ Марія Дідух

від громадської організації Асоціація фермерів та приватних землевласників України

___________________ Микола Стрижак

від громадської спілки «Борошномели України»

________________ Родіон Рибчинський

від об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром»

_____________ Олександр Васильченко
 

від асоціації Всеукраїнська асоціація пекарів
 
Олександр Тараненко

 ДОПОВНЕННЯ

До Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і учасниками зернового ринку у 2020/2021 маркетинговому році від «1» липня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в особі Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України І.Р. Петрашка, який діє на підставі Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (зі змінами) (далі – Міністерство) і суб’єкти ринку зерна та їх об’єднання (далі – Учасники зернового ринку), разом – Сторони, за результатами онлайн-наради із Учасниками зернового ринку від 26 жовтня  2020 року, домовились про таке:

Сторони, які здійснюють продаж сільськогосподарської продукції – Продавці, будуть здійснювати всі можливі заходи для виконання умов форвардних контрактів;

Сторони, які здійснюють купівлю сільськогосподарської продукції – Покупці, погоджуються додати наступне формулювання до контрактів: «Загальна кількість Товару: XXX тонн +/-10% за вибором Продавця».

До цього Доповнення застосовуються Статті 5 та 6 Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і учасниками зернового ринку у 2020/2021 маркетинговому році від «1» липня 2020 року.

За Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
____________ Ігор Петрашко
За Учасників зернового ринку:
від Американської торговельної
палати в Україні
_____________________ Андрій Гундер
від Української зернової асоціації
_________________ Микола Горбачьов

від Європейської Бізнес Асоціації
__________________ Ганна Дерев’янко
від громадської спілки
«Всеукраїнський аграрний форум»
________________________ Марія Дідух
від Асоціації фермерів та приватних
землевласників України
___________________ Микола Стрижак
від громадської спілки «Борошномели
України»
________________ Родіон Рибчинський
від об’єднання підприємств
хлібопекарної промисловості
«Укрхлібпром»
_____________ Олександр Васильченко
від Всеукраїнської асоціації пекарів
_______________ Олександр Тараненко
 
Віталій Хворостяний, журналіст AgroPolit.com
 

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

27 жовтня 2020
Питання можливого зриву українськими аграріями форвардних контрактів може бути вирішено в найближчі дні, – Петрашко
26 жовтня відбулася міжвідомча нарада під головуванням міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка із...
26 жовтня 2020
ЕВА закликала аграріїв дотримуватися зобов’язань за форвардними контрактами
У Європейській Бізнес-Асоціації розкритикували заяви деяких аграрних асоціацій щодо неможливості виконання форвардних контрактів на постачання...
21 жовтня 2020
Через нестачу врожаю аграрії не зможуть виконати своїх зобов'язань за форвардними контрактами, — нардеп
Внаслідок посухи більшість аграріїв не зібрала врожай в тих обсягах, в яких це було заплановано. Через нестачу врожаю, аграрії не зможуть виконати...

Вибір редакції

16 жовтня 2023
Аграрні закони та законопроекти за 2023 рік
Ринок землі, передача державних земель Фонду держмайна, земельні пільги для учасників бойових дій, ринок ГМО, агроекспорт, сухопутні коридори,...
13 листопада 2023
Аграрний експорт з України – уряд змінив правила
Аграрний експорт України з 11 листопада 2023 року почав здійснюватися за новими правилами. Підстава – в дію вступили дві урядові постанови: №...
8 грудня 2023
Агроінтеграція: чи проковтне український АПК європейських виробників після вступу в ЄС?
Входження України до Євросоюзу радикально оновить реформу Спільної аграрної політики (САП) ЄС, або «розірве» з середини аграрний бюджет...