2370

Про національну інфраструктуру геопросторових даних

Статус: Проект
Дата реєстрації: 1 листопада 2019
Дата введення в дію:
Авторство: Гончарук Олексій Валерійович

Детальніше про проект закону № 2370

Проект закону №2370 про національну інфраструктуру геопросторових даних передбачає встановлення правових основ діяльності і функціонування геопросторових даних, а також створення національної інфраструктури геопросторових даних.

Окрім того, законопроект має на меті забезпечити міжгалузеву інтеграцію геопросторових даних та даних кадастрів і формування сучасної системи забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації.

Також, на думку авторів законопроекту, він забезпечить відкриття у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, які створюються у публічному секторі та підприємствами – монополістами.