6355-1
Проект Закону про державну підтримку сільськогосподарського страхування

Прийняття проекту Закону сприятиме економічному зростанню у галузі сільськогосподарського виробництва шляхом, запровадження прозорого механізму сільськогосподарського страхування як ефективного механізму управління ризиками та методу раціонального використання бюджетних коштів.

Проек Закону передбачає дві форми державної підтримки: 

1) організаційна - здійснюється шляхом забезпечення доступу страховиків та страхувальників до централізованих баз даних сільськогосподарського страхування, публічного інформування про діяльність страховиків відповідно до публічно визначених критеріїв, а також розробки та прийняття стандартизованих страхових продуктів;

2) фінансовій - здійснюється шляхом надання державної субсидії для оплати частини страхового платежу за договорами сільськогосподарського страхування з державною фінансовою підтримкою, укладеними на підставі стандартизованих договорів сільськогосподарського страхування, за рахунок коштів державного бюджету.

Державна підтримка здійсюнється шляхом субсидування страхового платежу  та наданням інших видів державної підтримки, встановлених законом або Кабінетом Міністрів України.

Статус: Проект
Дата реєстрації: 21 серпня 2017
Авторство: Негой Федір Федорович