11389

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів

Статус: Проект
Дата реєстрації: 2 липня 2024
Дата введення в дію:
Авторство: Гайду Олександр Васильович, Радуцький Михайло Борисович

Детальніше про закон України № 11389

Проєкт акта передбачено привести термін «дієтична добавка» у відповідність до вимог Директиви, встановити процедуру надання повідомлень про введення їх в обіг, ведення переліку таких повідомлень і розміщення його на офіційному веб сайті компетентного органу. Крім того пропонується передбачити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я щодо затвердження переліку вітамінів і мінеральних речовин, а також інших речовин і їх максимально допустимих дози, що дозволені до застосування у харчових доповнювачах. Також пропонується посилити відповідальність за виробництво та реалізацію харчових доповнювачів, що не відповідають вимогам законодавства.

Реалізація проєкту акта матиме вплив на громадське здоров’я, шляхом запобігання шкідливого впливу незареєстрованих лікарських засобів, що реалізуються під видом дієтичних добавок (харчових доповнювачів); ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави шляхом запровадження прозорих, дієвих механізмів регулювання виробництва та обігу дієтичних добавок (харчових доповнювачів).

Дієтична добавка це харчовий продукт, який:

є концентрованим джерелом поживних речовин (у тому числі білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин) або інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом;

виготовляється у формі капсул, пастилок, пігулок та саше, ампул з рідинами, пляшок для крапельного дозування чи в інших формах рідин та/або порошків;

призначений для споживання в невеликих визначених кількостях;

споживається як доповнення до звичайного харчового раціону окремо або в комбінації з іншими харчовими продуктами.

Зазначене визначення відповідає визначенню наведеному в Директиві Європейського Парламенту та Ради від 10 червня 2002 року № 2002/46/ЄС «Про наближення законодавства держав-членів стосовно харчових добавок» (далі – Директива), водночас потребує деяких уточнень, зокрема щодо заміни терміну «дієтична добавка» на «харчовий доповнювач», як передбачено Директивою – «food supplements».

Крім того, положення Директиви імплементовано наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 2013 року № 1114 «Про затвердження Гігієнічних вимог до дієтичних добавок», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2013 року за № 2231/24763.