11318

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення лісових відносин

Статус: Проект
Дата реєстрації: 7 червня 2024
Дата введення в дію:
Авторство: Гончаренко Олексій Олексійович

Детальніше про проект закону № 11318

Проектом Закону пропонується, зокрема:

врегулювання питань лісокористування, наявності матеріалів лісокористування та випадків їх надання, обмеження прав лісокористувачів за відсутності матеріалів лісокористування;

врегулювати питання реалізації (продажу) деревини та виробів з деревини;

врегулювати питання щодо функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини на законодавчому рівні.

Прийняття проекту Закону дозволить належним чином реалізувати положення в частині торгівлі та сталого розвитку, зокрема щодо торгівлі заготовленою деревиною, забезпечить сталий розвиток ринку деревини, дозволить належно захистити права та інтереси усіх добросовісних учасників ринку.

Прийняття проекту Закону забезпечить вдосконалення правового регулювання та управління у лісовій галузі та є необхідним кроком України до забезпечення торгівлі легальною та сталою лісовою продукцією.

Реалізація проекту Закону матиме позитивний вплив на інтереси заінтересованих сторін. З метою забезпечення належного та прозорого використання лісів та лісових ресурсів пропонується на законодавчому рівні визначити основні положення лісокористування, необхідність надання матеріалів лісокористування у визначених законом випадках, закріпити, зокрема, що відсутність матеріалів лісокористування є підставою для припинення права приватної власності на ліси, припинення права користування лісами, підставою для відмови у видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів, а також встановити, вимоги до підприємств, установ та організацій, що здійснюють лісовпорядкування та порядок ведення лісовпорядкування мають бути встановлені Кабінетом Міністрів України.

Для досягнення мети законопроекту щодо забезпечення конкурентної реалізації (продажу) деревини та виробів з деревини, а також обліку деревини та виробів з деревини, по-перше, необхідно визначити та законодавчо закріпити правові та організаційні засади реалізації (продажу) деревини та виробів з деревини, які б забезпечили реалізацію (продаж) у прозорий, регульований та ефективний спосіб. Як показала практика 2021-2023 років торги деревиною та окремими виробами з деревини на товарних біржах, які мають ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та знаходяться під її регулюванням, забезпечуютьконкуренцію, справедливе ціноутворення, прозорість процесу торгів, гарантування виконання зобов’язань сторонами біржових угод/біржових договорів.