10248

Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі» щодо врегулювання деяких питань розірвання договору оренди землі у судовому порядку»

Статус: Проект
Дата реєстрації: 15 листопада 2023
Дата введення в дію:
Авторство: Гайду Олександр Васильович, Наталуха Дмитро Андрійович, Підласа Роксолана Андріївна

Детальніше про проект закону № 10248

Частиною першою статті 32 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов`язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об`єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

Разом з цим, згідно статті 34 Закону, у разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов`язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця. У разі невиконання орендарем обов`язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов`язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки.

У свою чергу, на практиці виникають ситуації коли розірвання договору оренди земельної ділянки відбувається щодо ділянки на якій фактично знаходяться будівлі та приміщення право власності на які зареєстровано за орендарем. При цьому, доки споруди орендаря знаходитимуться на земельній ділянці, право на цю земельну ділянку належатиме орендареві.

У зв’язку з цим, виникає потреба вирішити комплекс питань, пов´язаних з визначенням правових наслідків такого припинення права оренди, у зв´язку, перш за все, з вирішенням долі будівель (споруд) зведених землекористувачем та/або приведенням земельної ділянки до первісного стану.

Проектом закону пропонується внести зміни до Закону України «Про оренду землі», якими передбачається встановити, що у випадку дострокового розірвання договору оренди землі судом має встановлюватись факт наявності на земельній ділянці багаторічних насаджень, інших об’єктів нерухомого майна, що знаходяться у власності орендаря, та правові наслідки такого припинення договору оренди землі.

У разі встановлення наявності на земельній ділянці багаторічних насаджень, інших об’єктів нерухомого майна, що знаходяться у власності орендаря, суд постановляє рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки з обов’язковим вирішенням питання щодо приведення земельної ділянки до стану, в якому вона була до надання її у користування орендарю та визначенням строку з якого такий договір є припиненим.