4079

Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо удосконалення діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв

Статус: Проект
Дата реєстрації: 21 вересня 2022
Дата введення в дію:
Авторство: Шмигаль Денис Анатолійович, Наталуха Дмитро Андрійович, Клочко Андрій Андрійович

Детальніше про закон України № 4079

Закон підвищить ефективність реалізації державної політики у сфері діяльності, пов’язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв, задоволення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадян на отримання актуальної і достовірної інформації про географічні назви.

Проєкт розроблено у зв’язку з необхідністю врегулювати діяльність із створення та ведення Державного реєстру географічних назв в електронному вигляді та доступу до його відомостей, здійснення обліку і державної реєстрації географічних назв, сприяти підвищенню ефективності прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень.

Суть закону:

  • пропонується внесення змін до статей 4, 7, 8 та 9 Закону України “Про географічні назви” стосовно здійснення державного управління у сфері діяльності, пов’язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв, а також встановлення правових підстав створення та ведення Державного реєстру географічних назв в електронному вигляді, здійснення обліку та державної реєстрації географічних назв;
  • встановити принцип відкритості відомостей про назви географічних об’єктів і забезпечити безкоштовний та вільний доступ до відомостей Державного реєстру географічних назв, визначити держателя та адміністратора Державного реєстру географічних назв.