2493

Проект Закону про акціонерні товариства

Статус: Проект
Дата реєстрації: 25 листопада 2019
Дата введення в дію:

Детальніше про проект закону № 2493

Зміни, передбачені проектом Закону України «Про акціонерні товариства», направлені на підвищення рівня корпоративного управління у господарських товариствах відповідно до європейських практик та стандартів, що сприятиме захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу.

Проектом Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено внесення змін до Господарсько-процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України, «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про депозитарну систему в Україні», інших актів законодавства та викладення у новій редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

Так, зокрема, зазначеним проектом Закону передбачається:

-  удосконалення питання проведення загальних зборів акціонерного товариства шляхом запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування;

- запровадження діяльності радника з корпоративних прав щодо здійснення розповсюдження досліджень, надання консультацій та будь-яких інших рекомендацій щодо корпоративних прав;

- запровадження на законодавчому рівні вимог до корпоративного управління професійних учасників фондового ринку;

- можливість обрання акціонерним товариством однорівневої структури управління товариством шляхом створення ради директорів акціонерного товариства, яка здійснюватиме контроль та управління за діяльністю акціонерного товариства, з одночасним передбаченням випадків обов'язкового застосування виключно дворівневої структури управління акціонерним товариством;

- врегулювання питання запровадження в акціонерних товариствах посади корпоративного секретаря,  визначення  його компетенції  та повноважень, а також порядку обрання та відкликання корпоративного секретаря;

- виключення із Закону України «Про акціонерні товариства» норм, які вимагають існування в акціонерних товариствах ревізійної комісії (ревізора);

- розширення кола осіб, яким надано право звертатися до суду з похідним позовом;

- врегулювання питання відповідальності посадових осіб акціонерного товариства, зокрема шляхом передбачення механізму відшкодування ними збитків,  встановлення обмеження щодо зайняття посад в акціонерному товаристві та можливості дострокового припинення повноважень посадових осіб акціонерного товариства у разі завдання такими особами збитків акціонерному товариству;

- запровадження механізму обліку часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в обліковій системі Центрального депозитарію цінних паперів;

- врегулювання питань злиття, приєднання, виділу та поділу акціонерних товариств відповідно до норм Директиви  2017/1132/ЄС від 14 червня 2017 стосовно деяких аспектів законодавства про компанії.