3205

Про Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві», який має на меті підтримку малих і середніх фермерських господарств

Статус: Проект
Дата реєстрації: 17 березня 2020
Дата введення в дію: 16 січня 2021
Авторство: Тарасов Олег Сергійович, Чорноморов Артем Олегович, Салійчук Олександр В’ячеславович, Нагаєвський Артем Сергійович, Шол Маргарита Віталіївна, Грищенко Тетяна Миколаївна, Кириченко Микола Олександрович, Соломчук Дмитро Вікторович, Бунін Сергій Валерійович, Тимофійчук Володимир Ярославович

Детальніше про проект закону № 3205

За даними Національного банку України, станом на 01.11.2019 кредити, надані у сільське господарство складають понад 63,5 млрд. гривень. При цьому середньозважена ставка за користування кредитами складає 16,5 % річних.

В той же час, за даними суб’єктів господарювання, при зверненні до банків, відсотки за користування кредитами для підприємств малого та середнього бізнесу складають, в середньому 22-24 % річних, тоді як для інших підприємств вони складають близько 17-19 % річних.

Найбільші обсяги кредитів залучаються такими підприємствами на короткострокову перспективу (до 12 місяців) для покриття своїх поточних витрат. Відсутність довгих кредитів, а також предмету застави та історії кредитування, позбавляє можливості малі та середні підприємства здійснювати інвестиції у сільське господарство.

Одним із шляхів вирішення проблем, які існують при кредитуванні аграрного сектору (високі процентні ставки, відсутність предмету застави), а також гарантування ризиків неповернення кредитів є створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (далі – Фонд), що дозволить покращити доступ малих та середніх суб’єктів господарювання агропромислового комплексу до банківських кредитів, зменшивши вартість їх залучення, а також мінімізувати ризики можливого неповернення кредитів.

Проектом Закону розроблено з метою підтримки малих та середніх суб’єктів підприємництва, включаючи фермерські господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів перед фінансовими установами за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні.

Законопроектом передбачається надання можливості українцям вільно розпоряджатися своєю власністю, включно із землею та капіталом, та отримувати за розпорядження нею справедливу вартість шляхом зняття мораторію на обіг земель сільськогосподарського призначення. З метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні пропонується створити Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві..

Метою діяльності Фонду є підтримки малих та середніх суб’єктів підприємництва (у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення у обсягах, що не перевищують 500 гектарів), що здійснюють первинне виробництво сільськогосподарської продукції шляхом гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні.

Завданням Фонду є надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями. Проектом Закону також визначаються органи управління Фонду, вид діяльності та джерела фінансування Фонду.

Авторами законопроекту є група депутатів партії «Слуга народу»: Чорноморов А.О, Салійчук О.В., Нагаєвський А.С., Шол М.В., Грищенко Т. М., Кириченко М.О., Соломчук Д.В., Бунін С.В., Тимофійчук В.Я., Тарасов О.С.