Про оренду землі

Статус: Діє
Дата реєстрації: 4 лютого 2020
Дата введення в дію: 8 вересня 1998

Детальніше про закон України № 161-XIV

Визначає правила користування землею орендарем. Оренда — засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідне орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.