2522

Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства" (щодо підтримки власників великої рогатої худоби)

Статус: Проект
Дата реєстрації: 3 грудня 2019
Дата введення в дію:
Авторство: Савчук Оксана Василівна

Детальніше про відхилений № 2522

Пропонується внести зміни до чинного законодавства та збільшити розмір державної підтримки  власників великої рогатої худоби до суми, еквівалентної не менше як 300 Євро в національній валюті. Прив’язка до Євро необхідна для захисту інтересів  власників ВРХ від коливань курсу національної валюти та подальшого стимулювання розвитку молочного та м’ясного тваринництва в Україні.  

Дотація виплачується юридичним особам – суб’єктам господарювання та фізичним особам, які є власниками корів щороку не пізніше 1 липня за наявності підтверджуючих документів.

Дотація за молодняк, який народився у господарствах фізичних осіб, надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:

у період утримання молодняка віком від одного до п’яти  місяців – не менше 50 Євро в еквіваленті в національній валюті України за голову;

у період утримання молодняка віком від п’яти до дев’яти  місяців — не менше 100 Євро в еквіваленті в національній валюті України за голову;;

 у період утримання молодняка віком від дев’яти до тринадцяти місяців — не менше 200 Євро в еквіваленті в національній валюті України за голову».