2548

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження із пестицидами і агрохімікатами

Статус: Проект
Дата реєстрації: 6 грудня 2019
Дата введення в дію:
Авторство: Халімон Павло Віталійович, Грищенко Тетяна Миколаївна, Чернявський Степан Миколайович, Бунін Сергій Валерійович, Богданець Андрій Володимирович, Чорноморов Артем Олегович, Гайду Олександр Васильович

Детальніше про проект закону № 2548

Наближає законодавство України до законодавства ЄС, зокрема з Регламентом (ЄС) № 1107/2009 щодо розміщення на ринку засобів захисту рослин та рядом інших регламентів та директив ЄС, спрямованих на його виконання. Посилює боротьбу із фальсифікованими пестицидами і агрохімікатами.

Передбачається внесення змін до таких законів України: «Про пестициди та агрохімікати», «Про страхування» та «Про ліцензування видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню».
Для досягнення цілей і завдань проекту Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про пестициди та агрохімікати», відповідно до яких:

збалансовуються та чітко розмежовуються повноваження органів державної влади у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами;

запроваджується Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, який буде функціонувати на засадах безоплатності та відкритого доступу до нього;

термінологія Закону приводиться у відповідність із законодавством ЄС, усуваються неоднозначні трактування, що зменшить можливості для зловживань;

врегульовуються питання ввезення в Україну зразків незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних реєстраційних випробувань;

забезпечується прозорість процедур державних випробувань пестицидів і агрохімікатів;

уточняється перелік підстав, наявність яких є достатньою для випуску пестицидів і агрохімікатів у вільний обіг на митній території України;

уточняється зміст етикетки, яку повинні мати пестициди і агрохімікати;

запроваджується вимога щодо упакування та маркування пестицидів і агрохімікатів таким чином, щоб мінімізувати ймовірності їх помилкового прийняття за харчовий продукт, напій, лікарський засіб та корм;

скасовується обов’язковість страхування ризиків господарської діяльності, пов’язаної із пестицидами, як таке, що не відповідає законодавству ЄС;

режим ліцензування запропоновано поширити на здійснення фасування пестицидів, а не тільки на їх виробництво, як це є на сьогодні;

виключаються вимоги, що є архаїчними, дублюють одна одну, не є предметом регулювання інших Законів України, не відповідають законодавству ЄС або створюють правові колізії у рамках чинного законодавства України.