2071

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сільського розвитку

Статус: Проект
Дата реєстрації: 10 вересня 2019
Дата введення в дію:
Авторство: Івченко Вадим Євгенович, Мейдич Олег Леонідович, Кириленко Іван Григорович, Крулько Іван Іванович

Детальніше про відхилений № 2071

 Сільськогосподарський товаровиробник, який вирощує сільськогосподарську продукцію на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу, має право на отримання з державного бюджету компенсації вартості електроенергії, використаної ним для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях.
-  запровадження відповідного реєстру;
-  бюджетна підтримка здійснюється в автоматичному режимі по аналогії з бюджетною дотацією;
-  загальний оборот протягом календарного року, отриманого сільськогосподарським товаровиробником від реалізації сільськогосподарської продукції не повинен перевищувати 75 млн. грн., з  урахуванням пов’язаних з таким товаровиробником осіб;
-  розподіл бюджетної компенсації здійснюється у сумі не більше ніж 50 млн. грн. на одного товаровиробника на рік з урахуванням пов’язаних з таким товаровиробником осіб.

Запроваджується фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
-  членами яких є фізичні особи та/або сімейні фермерські господарства, у вигляді компенсації витрат на утримання кооперативу, а також на матеріально-технічне оснащення кооперативу.

-  надається новоствореним кооперативам – у перші 5 років після їх реєстрації

-  здійснюється у сумі не більше ніж 50 млн. грн. на один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив на рік з урахуванням пов’язаних з сільськогосподарськими товаровиробниками – членами кооперативу осіб

-  Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам надається державна фінансова підтримка у вигляді пільгового кредитування, в тому числі через механізм лізингу та здешевлення кредитів – у перші десять років після реєстрації.

-  надаються безкоштовні консалтингові (дорадчі) та інформаційно-консультативні послуги з питань роз’яснення порядку державної  реєстрації, діяльності, оподаткування, ведення бухгалтерського обліку, державної фінансової підтримки сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу

-  сільськогосподарським кооперативам надається компенсація у розмірі до 90 відсотків суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплаченого відповідними сільськогосподарськими кооперативами.

Поширення бюджетної тваринницької дотації також на всіх сільськогосподарських виробників, а не тільки на підприємства – юр. особи, яка надається суб'єкту господарювання лише за наявності експлуатаційного дозволу, отриманого відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції З 1 січня 2020 року здійснюється для сільськогосподарських товаровиробників загальний оборот протягом календарного року, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції, яких не перевищує 75 млн. грн., з  урахуванням пов’язаних з таким товаровиробником осіб