0000

Про оцінку впливу іноземних інвестицій на національні інтереси та безпеку

Статус: Проект
Дата реєстрації: 19 листопада 2019
Дата введення в дію:

Детальніше про проект закону № 0000

Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення оцінки впливу іноземних інвестицій на національну безпеку України.

Метою цього Закону є регулювання відносин, пов’язаних із здійсненням іноземних інвестицій у стратегічних сферах, та оцінка впливу таких інвестицій на національну безпеку України.

Принципи застосування Закону

1. Застосування законодавства щодо оцінки впливу іноземних інвестицій на національну безпеку України (далі – оцінка впливу іноземних інвестицій) та прийняття державними органами рішень на виконання норм цього Закону здійснюються з додержанням принципів:

1) забезпечення національних інтересів та безпеки України;

2) мінімально необхідного регулювання, згідно з яким рішення (заходи) державних органів повинні бути необхідними і достатніми для досягнення мети і завдань, визначених цим Законом;

3) об’єктивності та правової визначеності, максимально можливого застосування національного та міжнародного права щодо повноважень і обов’язків державних органів, іноземних інвесторів, що здійснюють інвестиції у стратегічних сферах, щодо оцінки впливу іноземних інвестицій;

4) забезпечення захисту прав іноземних інвесторів під час проведення оцінки впливу іноземних інвестицій, у тому числі забезпечення конфіденційності інформації;

5) прозорості;

6) справедливості та неупередженості під час проведення державними органами оцінки впливу іноземних інвестицій.