2178-9

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення

Статус: Проект
Дата реєстрації: 10 жовтня 2019
Дата введення в дію:
Авторство: Петьовка Василь Васильович, Заблоцький Мар'ян Богданович

Детальніше про проект закону № 2178-9

з 01.10.2020 р. скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності;
визначається суб’єктний склад осіб, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни й особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов’язком відчужити ділянку протягом року;
встановлюється правило, за яким до 1 січня 2024 року не допускається набуття юридичними особами, бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, створені за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземні держави, права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Вказані вимоги не поширюються на випадки набуття у власність земельних ділянок їхніми орендарями, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, якщо з часу державної реєстрації юридичної особи — набувача права власності минуло не менше 3 років, а також на випадки набуття у власність зазначеними особами земельних ділянок.
встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче від нормативної грошової оцінки;
встановлюється обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, та пов’язаних із нею осіб. Обмеження не допускають набуття у власність більш як 8% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України;
забезпечується переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки;
передбачається обов’язок державного реєстратора вносити інформацію про ціну (вартість) речових прав, зокрема прав користування, до Реєстру речових прав;
забезпечується право громадян на викуп земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, які їм належать на праві постійного користування та праві довічного успадкованого володіння. Можна викупити із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок;