2280

Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель

Статус: Проект
Дата реєстрації: 5 листопада 2019
Дата введення в дію:
Авторство: Шуляк Олена Олексіївна, Чорноморов Артем Олегович, Нагаєвський Артем Сергійович, Костюк Дмитро Сергійович, Гайду Олександр Васильович, Халімон Павло Віталійович, Сольський Микола Тарасович, Чайківський Іван Адамович, Гузенко Максим Васильович, Салійчук Олександр В’ячеславович, Тарасов Олег Сергійович

Детальніше про закон України № 2280

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Починаючи з 2015 року в Україні створені біля 840 міських, селищних та сільських об'єднаних територіальних громад, які не можуть повноцінно функціонувати (не є спроможними), оскільки не мають владних (управлінських) повноважень щодо земель у межах їх території, що розташовані за межами населених пунктів. У комунальну власність за межами населених пунктів ОТГ отримали за розпорядженням Кабінету Міністрів України не більше 10 — 15 відсотків земель з тих, які мають перейти у власність таких громад.

Перетворення, що відбулися у сфері децентралізації, просторового розвитку та земельних відносин в Україні в останні роки, хоча і надали імпульсу процесу залучення інвестицій, втім, вони були недостатніми для істотного підвищення рівня життя населення та покращення якості проживання в населених пунктах, а також збереження історичного і природного середовища та ефективного управління ресурсами об'єднаних територіальних громад. При цьому, значною перешкодою для ефективного управління просторовим розвитком громад залишається успадкована Україною із радянських часів система просторового планування, що передбачає паралельне розроблення містобудівної та землевпорядної документації, що значною мірою має спільний предмет регулювання. Значними перешкодами на шляху розроблення оновленої містобудівної та землевпорядної документації стає висока вартість виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт на територію громади, широке використання "паперових" технологій при підготовці вихідної інформації для просторового планування, недосконалість нормативного забезпечення, а також відсутність належної публічності містобудівної та землевпорядної документації, а також відомостей земельного та інших галузевих та відомчих кадастрів.

Відсутність належним чином зафіксованих у Державному земельному кадастрі відомостей про межі територіальних громад створює підґрунтя для спорів між органами місцевого самоврядування щодо території своєї юрисдикції.

2. Цілі і завдання проекту Закону
Проектом Закону пропонується врегулювання питань встановлення меж громад; комплексного просторового планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою; унормування питань, пов'язаних із її затвердженням; нормування формування електронної картографічної основи для планування території; забезпечення реального зв'язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування, а також створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських та приватних інтересів через прозорі громадські обговорення.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
Проект закону вносить зміни до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, законів України "Про землеустрій", "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про Державний земельний кадастр", якими запроваджується можливість складання схем просторового планування території громади як інструменту комплексного управління у галузі використання земель громади, встановлення їх призначення, зонування території та визначення напрямів її збалансованого розвитку.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері інфраструктури просторових даних є: Земельний кодекс України, закони України Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Генеральну схему планування території України", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", "Про охорону культурної спадщини", "Про землеустрій", "Про доступ до публічної інформації", постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 214 "Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад" та інші нормативно-правові акти..

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України 2020 року. Забезпечення комплексного просторового планування територій громад здійснюватиметься в рамках коштів, що виділяються у місцевих бюджетах на відповідні цілі.

6. Прогноз результатів
Прийняття законопроекту дозволить забезпечити сталий розвиток територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів; удосконалити управління у сфері містобудівної діяльності та землеустрою; спростить виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт для потреб просторового планування; сприятиме розвитку автоматизованих систем управління ресурсами, комплексному збереженню повноцінного життєвого середовища, довкілля та культурної спадщини.

Також, прийняття законопроекту дозволить забезпечити ефективне використання та охорону всіх земель у межах території ОТГ, залучати інвесторів, задовольняти земельні потреби своїх громадян тощо.