Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств

Статус: Діє
Дата реєстрації: 23 грудня 2014
Дата введення в дію: 31 березня 2016
Авторство: Кириленко Іван Григорович, Юрчишин Петро Васильович, Івченко Вадим Євгенович, Бакуменко Олександр Борисович, Давиденко Валерій Миколайович, Заболотний Григорій Михайлович, Мірошніченко Іван Володимирович

Детальніше про закон України № 1067-VIII

Реєстраційний номер був 1599.

Дозволяє створення належних законодавчих, економічних та соціальних умов для забезпечення спрощеного порядку трансформації особистих селянських господарств в сімейні фермерські господарства, спрощення реєстрації та організації їх господарської діяльності.

Законопроектом передбачається внесення змін та доповнень до законів України «Про фермерське господарство» та «Про особисте селянське господарство»  з метою створення правових, економічних та соціальних передумов трансформації особистих селянських господарств в сімейні фермерські господарства з набуттям статусу юридичної особи чи фізичної особи – підприємця  - виробника сільськогосподарської продукції, забезпечення їм повноцінної участі в аграрному ринку та посилення соціального захисту членів таких господарств, стимулювання створення на їх основі життєздатної системи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та подальшого забезпечення комплексного розвитку малих форм господарювання у сільській місцевості.

Прийняття законопроекту сприятиме розвитку організованого сільськогосподарського виробництва за рахунок збільшення кількості офіційних суб’єктів аграрного ринку та урегулювання правил їх діяльності у цій сфері, що в свою чергу обумовить  усунення податкових перешкод у їх діяльності та зростання доходів сільського населення в цілому.

Крім того, реалізація  законопроекту призведе до:

-   посилення соціального та економічного захисту членів таких сімейних фермерських господарств;

-   підвищення готовності і здатності селян (особливо молодого і середнього поколінь) до самостійного господарювання на сімейних засадах;

-   створення на основі сімейних фермерських господарств більш життєздатної системи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;

-   підвищення доходів сільських жителів – виробників сільськогосподарської продукції за рахунок формування сприятливої ціни на власно вироблену продукцію та поєднання окремих функцій (формування партій, первинна обробка / доробка);

-   полегшення доступності селянським господарствам чинних програм бюджетної підтримки аграрного сектору і запровадження нових програм, спеціально для них призначених;

-   стимулювання розвитку партнерства і кооперації в середовищі особистих селянських господарств та інтеграції їх з іншими господарськими формуваннями в агропродовольчому ланцюгу;

посилення функції підтримки розвитку малих виробників сільсько-господарської продукції в діяльності органів державного регулювання сільського господарства.

До теми

5 липня 2018
Сьогодні відбудеться аграрний день, на якому розглянуть 10 аграрних законопроектів, – Бакуменко
Сьогодні має відбутися агарний день, на порядку деного якого – 10 важливих аграрних законопроектів, в тому числі євроінтеграційних.  Про...