друкувати


У 2019 році прогнозується подальше уповільнення інвестиційної активності у сільському господарстві

30 листопада 2018, 16:00

За даними Державної служби статистики України, капітальні інвестиції у сільське, лісове і рибне господарство у січні-вересні 2018 року склали 45289,5 млн грн. Тобто обсяги капіталовкладень у цей сектор економіки збільшилися проти відповідного періоду 2017 року лише на 7,7%. Про це проінформував провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», к.е.н. Микола Кісіль.

Нагадаємо, окупність інвестицій в український агросектор становить 3,4 роки.

За його словами, 2018 року порівняно з попереднім роком темп зростання капітальних інвестицій в аграрний сектор економіки значно уповільнився. При цьому загалом по державі частка аграрного виробництва у вкладеннях за 9 місяців цього року теж зменшилася (-2,4%) порівняно з показниками трьох кварталів минулого року – до 13,4%.

На розвиток сільського господарства, мисливства та надання пов’язаних із ними послуг спрямовано 98,5% капітальних інвестицій в аграрний сектор економіки держави. При цьому вкладення у лісове господарство порівняно з січнем-вереснем 2017 року зросли на 38,5%, а в рибне господарство – на 5,4%.

Капітальні інвестиції у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні-вересні 2018 року склали 14691,1 млн грн. Темп їх приросту був вищим, ніж у сільському господарстві – 12,6%.

Незважаючи на уповільнення темпів зростання вкладень капіталу в сільське господарство воно залишається пріоритетним для інвесторів. З розрахунку на 1 грн капітальних інвестицій у харчову промисловість вкладення у сільське господарство становлять 3,08 грн. Хоча значення цього показника є дещо меншим порівняно з відповідним періодом минулого року – 3,17 грн, воно свідчить про пік фази інвестиційної пріоритетності сільського господарства, - підкреслив науковець.

Враховуючи тенденції в інвестиційних процесах в агропродовольчій сфері за січень-вересень цього року, слід очікувати, що темпи зростання капітальних інвестицій у сільське господарство до кінця 2018 року залишатимуться уповільненими, зазначив Микола Кісіль.

На його думку, інвестиційну діяльність в аграрному секторі економіки стримують уповільнення темпів зростання обороту роздрібної торгівлі внутрішнього попиту – з 9,6% за січень до 5,4% за січень-жовтень 2018 року, а також низка чинників зовнішнього характеру.

З огляду на закладене в новий бюджет скорочення обсягів державної підтримки у 2019 році слід очікувати на подальше уповільнення інвестиційної активності в сільському господарстві. А це зумовлюватиме негативний вплив на приріст валового внутрішнього продукту, оскільки між показниками капітальних інвестицій на 1 га сільгоспугідь і валового регіонального продукту існує взаємозв’язок − коефіцієнт регресії становить 0,6, пояснив вчений. Тому необхідні додаткові заходи щодо активізації інвестиційної активності в сільському господарстві та інших сегментах аграрної економіки, здійснення яких в умовах посилення військових та інших загроз досить проблематично, - підсумував Микола Кісіль.