5535
Проект Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення

Прийняття документу забезпечить можливість:

-     обмеження суб’єктного складу осіб, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення громадянами України, територіальними громадами, державою, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.

-     встановлення етапності відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення

-     продаж земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності виключно на конкурентних засадах шляхом проведення електронних торгів.

-     продаж земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власності, за рішенням власника землі третім особам або на конкурентних засадах шляхом проведення електронних торгів.

-     встановлення мінімальної ціну продажу земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на рівні її експертної грошової оцінки. Мінімальну ціну продажу земель сільськогосподарського призначення приватної власності – на рівні нормативно грошової оцінки, але не нижче 20 орендних плат.

-     визначення механізму відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення банками, а також особами, яким відповідно до законодавства не можуть належати такі землі на праві власності.

-     врегулювання особливостей продажу частки у праві спільної власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення.

-     обмеження можливості змінювати цільове призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення не раніше 3 років з моменту набуття власником права власності на таку земельну ділянку.

-     врегулювання особливостей укладення договору дарування земель сільськогосподарського призначення та спадкового договору щодо земель сільськогосподарського призначення.

-     встановлення тимчасової заборони на внесення земельних ділянок сільськогосподарського призначення до статутного (складеного, іншого) капіталу юридичних осіб до 1 січня 2020 року.

-     визначення особливостей застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

-     встановлення мінімальних розмірів земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Статус: Проект
Дата реєстрації: 21 серпня 2017
Авторство: Бєлькова Ольга Валентинівна, Романюк Віктор Михайлович, Чумак Віктор Васильович, Мушак Олексій Петрович, Хлань Сергій Володимирович, Різаненко Павло Олександрович