2529а
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури землевідведення для будівництва об'єктів з виробництва теплової та/або електричної енергії з використанням відновлюваних джерел енергії та/або біологічних видів

Розроблення законопроекту пов’язано з необхідністю законодавчого врегулювання відносин, що виникають у процесі відведення земель під будівництво об’єктів енергетики, які виробляють теплову та/або електричну енергію з використанням відновлюваних джерел енергії та біологічних видів палива.

Розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів неможливе, оскільки питання потребує державного регулювання.

Прийняття законопроекту буде мати позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Законодавчим актом передбачається розвиток сфери відновлюваної енергетики та збільшення кількості об’єктів, що використовують енергію з відновлюваних джерел та біологічних видів палива, що в свою чергу позитивно вплине на ринок праці, зокрема, сприятиме створенню нових робочих місць та  підвищенню рівня зайнятості населення.

Статус: Проект
Дата реєстрації: 18 серпня 2017
Авторство: Єфімов Максим Вікторович