4957
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо належного забезпечення територіальних громад земельними ресурсами)

Зазначеним законопроектом шляхом внесення змін до ст. 150 Земельного кодексу України та ст. 5 Закону України “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу” пропонується конкретизувати порядок вилучення земельних ділянок особливо цінних земель, визначених у пункті “в” ч. 1 ст. 150 Земельного кодексу України, з постійного користування Національної академії аграрних наук України,  а також  передбачити законодавчу можливість звернення територіальних громад, зацікавлених у вилученні зазначених земельних ділянок, до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних обласних рад щодо направлення подання до Верховної Ради України про погодження такого вилучення, у випадку ненадання відповіді землекористувачем протягом одного місяця з моменту звернення територіальної громади або надання необґрунтованої та/або невмотивованої (без підтвердження використання земельних ділянок за цільовим призначенням, здійснення на території земельних ділянок наукових досліджень тощо) відповіді про неможливість погодження такого вилучення.

Статус: Проект
Дата реєстрації: 12 липня 2016
Авторство: Тимошенко Юлія Володимирівна