4957

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо належного забезпечення територіальних громад земельними ресурсами)

Статус: Проект
Дата реєстрації: 12 липня 2016
Авторство: Тимошенко Юлія Володимирівна

Детальніше про закон України № 4957

Зазначеним законопроектом шляхом внесення змін до ст. 150 Земельного кодексу України та ст. 5 Закону України “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу” пропонується конкретизувати порядок вилучення земельних ділянок особливо цінних земель, визначених у пункті “в” ч. 1 ст. 150 Земельного кодексу України, з постійного користування Національної академії аграрних наук України,  а також  передбачити законодавчу можливість звернення територіальних громад, зацікавлених у вилученні зазначених земельних ділянок, до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних обласних рад щодо направлення подання до Верховної Ради України про погодження такого вилучення, у випадку ненадання відповіді землекористувачем протягом одного місяця з моменту звернення територіальної громади або надання необґрунтованої та/або невмотивованої (без підтвердження використання земельних ділянок за цільовим призначенням, здійснення на території земельних ділянок наукових досліджень тощо) відповіді про неможливість погодження такого вилучення.