друкувати


Депутат Європарламенту Томас Вайц наполягає на підвищенні норм якості для продукції з України

18 квітня 2019, 18:35

Депутат Європейського парламенту від партії Зелених (Австрія) і член Комітету з питань сільського господарства та розвитку села (AGRI) Томас Вайц наголошує на потребі підвищення стандартів для імпортної харчової продукції, яка потрапляє до ЄС, в тому числі і з України, а також на зміні програм кредитування для компаній, чия діяльність може нашкодити оточуючому середовищу.

Як заявив Томас Вайц, Україна зобов'язалася наблизити свою нормативно-правову базу до законодавства ЄС. Це стосується й регулювання промислового сільського господарства, зокрема, тваринництва. Основна частина Директив ЄС мала бути інтегрована до кінця 2017 року, проте велика частина ключових заходів щодо впровадження екологічних директив не була завершена (відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС).

Нагадаємо, в ЄС діяльність промислових фермерських господарств регулюється положеннями низки директив, ключовими з яких є:
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди;
Водна рамкова директива 2000/60/ЄС та Директива 91/676/ЄС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел;
Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу на довкілля (ОВД) і 2001/42/ЄС про стратегічну екологічну оцінку (СЕО)

За словами Вайца, Європейський Союз підтримує різні напрямки розвитку сільського господарства: підтримуються як великі промислові агрокомплекси, так і дрібні.

Можна сказати, що останнім часом ситуація по обсягам фінансування починає зміщуватися в бік середніх та малих господарств. Це відбувається, в основному, завдяки тиску з боку громадскості та під впливом розуміння загроз навколишньому середовищу, яке походить не тільки від індустріальних виробництв але й від сільського, лісового господарства та землекористування», – заявив Томас Вайц під час прес-ланчу, який пройшов у Києві 18 квітня.

За результатами дослідження ІРСС, переданого учасникам події, основні джерела викидів парникових газів у світі ранжуються наступним чином: енергетика та добування продукує 35 % парникових газів; сільське, лісове господарсто та землекористування – 24 %; промисловість – 21 %; транспорт – 14 %; житловий сектор – 6 %.

Європейська комісія працює під гаслом – громадські гроші для громадського блага. Європейська комісія і парламент наближаються до того, щоб кредити на розвиток аграрного промисловства в ЄС видавався лише компаніям, які мають відповідати певним критеріям: екологічність виробництва, дружність до клімата, мінімальне використання пестицидів і орієнтація на продукти здорового харчування. Тож, це призведе до підвищення вартості самого виробнцтва, оскільки органічні технології більш затратні і дають менші врожаї. А це, в свою чергу, може призвести до втрат позицій на ринку ЄС місцевих аграрних виробників», – сказав Томас Вайц.

За його словами, європейські виробники воліють бачити підвищення норм якості для імпортної продукції (в тому числі з України), щоб зберегти конкурентні умови на ринку. Норми до імпортної продукції мають відповідти критеріям, які застосовуються до продукції, виготовленої в ЄС.

Це не позиція протекціонізму виробників з ЄС, це боротьба за однакові умови для всіх», – заявив Томас Вайц.